Proiectul cu privire la Reprezentantul Guvernului în teritoriu și Oficiul Reprezentantului Guvernului în teritoriu a fost remis în comisie spre reexaminare

Chișinău, 26 noiembrie 2020 – Proiectul de lege cu privire la Reprezentantul Guvernului în teritoriu și Oficiul Reprezentantului Guvernului în teritoriu a fost remis spre reexaminare către Comisia administrație publică. O decizie în acest sens a fost luată, astăzi, de deputați în cadrul ședinței plenare.

Proiectul prevede că misiunea reprezentantului Guvernului în teritoriu va fi consolidată cu delegarea de atribuții complexe acestei funcții, drepturi, dar și obligații. Acesta va raporta despre activitățile și realizările efectuate pe parcurusul anului.

Conform proiectului de lege, va fi sporită capacitatea Reprezentantului Guvernului și responsabilizarea directă a angajaților cu atribuții de control administrativ de legalitate. 

De asemenea, în vederea respectării actelor normative la nivel local, realizării politicilor naționale pe plan regional, proiectul propune sporirea transparenței activității Reprezentantului Guvernului în teritoriu prin raportarea anuală, stabilirea condițiilor privind exercitarea controlului de către angajații Oficiului, dar și definirea rolului Cancelariei de Stat privind monitorizarea și controlul intern al activității acestuia.

Proiectul de lege a fost elaborat în contextul realizării obiectivelor din Planul de acțiuni al Cancelariei de Stat pentru anul 2020. Acesta are la bază principiile activității Reprezentantului Guvernului în teritoriu, orientate pe legalitate, transparență și disponibilitatea informațiilor de interes public.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu este numit de către Executiv, la propunerea Secretarului general al Guvernului, iar mandatul acestuia încetează odată cu învestirea unui nou Guvern.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More