Procesul de elaborare și de promovare a proiectelor de acte normative va fi eficientizat

Chișinău, 14 martie 2024 – Legislativul a adoptat PROIECTUL de lege care prevede eficientizarea procesului de elaborare și de promovare a proiectelor de acte normative.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției în comun cu Cancelaria de Stat și vizează procesul de eficientizare și de simplificare a proiectelor de acte normative. Modificările operate au fost propuse în contextul în care Republica Moldova are obligația de a armoniza legislația națională cu un număr mare de acte juridice europene, urmare a obținerii statutului de țară candidată la aderarea la UE. Potrivit autorilor inițiativei legislative, simplificarea procesului de elaborare a proiectelor de acte normative va contribui la accelerarea procesului de promovare a proiectelor, în mod special a celor care vizează aderarea la Uniunea Europeană.

Prin actul adoptat se propune revizuirea conceptului de analiză a impactului de fundamentare, a analizei ex-ante, inclusiv a categoriilor de acte normative la care este necesar de realizat analiza de impact. De asemenea, va fi reconceptualizată nota informativă și structura acesteia.

O altă prevedere a proiectului vizează îmbunătățirea mecanismelor de avizare și expertizare a proiectelor de acte normative. De asemenea, documentul conține detalierea unor reguli de tehnică legislativă privind structura și conținutul actului normativ.

Proiectul de lege va intra în vigoare la expirarea a trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...