Pentru atenuarea impactului socio-economic ”COVID-19”, Parlamentul a modificat bugetul de stat

Chișinău, 23 aprilie 2020 – Modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 a fost aprobată de Parlament, în două lecturi, în ședința plenară de astăzi. Factorii de bază care au determinat modificările operate la bugetul de stat țin de impactul ”COVID–19” asupra economiei naționale, precum și necesitățile sistemului de sănătate publică, măsurile urgente de susținere a sectorului real și a populației și, ca urmare, de ajustare a indicatorilor bugetari.

Veniturile bugetului de stat vor avea o diminuare cu cca 6,34 miliarde lei sau 14,3 la sută față de cele aprobate inițial și vor constitui 37,798 miliarde lei. Reducerea veniturilor este cauzată, în principal, de diminuarea impozitelor și taxelor, dar și a veniturilor din subvenții.

În același timp, se vor majora cheltuielile cu cca 2,22 miliarde de lei (1,6%), utilizându-se instrumentele politicii bugetar-fiscale, acestea vor constitui 53,773 miliarde lei.

Deficitul bugetar revizuit constituie 15,975 miliarde lei.

Va fi modificată structura surselor de finanțare a deficitului bugetar, ținând cont de schimbările parvenite la intrările de noi împrumuturi externe, în special cele de urgență destinate combaterii efectelor COVID-19, inclusiv din partea FMI, Federației Ruse, Băncii Mondiale, Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Prim-ministrul Ion Chicu, în cadrul procedurii de prezentare a proiectului de modificare a bugetului, a subliniat că toate rectificările operate au fost coordonate cu Fondul Monetar Internațional.

Reieșind din prioritățile de cheltuieli în perioada curentă, cele mai importante măsuri, care necesită cheltuieli esențiale din bugetul de stat, se referă la susținerea sectorului sănătății și atenuarea efectelor pandemiei COVID-19 asupra economiei și populației.

În acest scop, se propun următoarele măsuri: finanțarea măsurilor de combatere a COVID-19, inclusiv achiziționarea echipamentelor de protecție, dotarea cu echipament și dispozitive medicale a spitalelor, reutilarea spațiilor medicale și alte cheltuieli critice; majorarea volumului fondului de șomaj de circa 6 ori și majorarea bugetului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, majorarea alocațiilor pentru Ajutorul Social; acordarea subvențiilor agenților economici care în perioada de criză efectuează plățile salariale, instituirea Programului de subvenționare a dobânzilor la creditele contractate de agenții economici, instituirea Programului de rambursare a TVA, destinat perioadei ulterioare, suplinirea Fondului de intervenție a Guvernului pentru gestionarea situației epidemiologice, crearea unui fond centralizat, pentru a gestiona riscurile de insuficiență a alocațiilor pentru cheltuieli de personal și compensarea veniturilor ratate de către APL, etc.

Documentul prevede proiecte investiționale și măsuri pentru stimularea mediului de afaceri, precum reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HoReCa începând cu 1 mai 2020, îmbunătățirea infrastructurii drumurilor la nivel național și local, acordarea creditelor prin bănci comerciale la condiții preferențiale pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii, măsuri de susținere a deținătorilor de patente și întreprinzătorilor individuali.

De asemenea, se propune majorarea Fondului de intervenție al Guvernului, pentru cheltuieli urgente în legătură cu COVID-19, inclusiv pentru necesitățile fondurilor de asigurări obligatorii de asistenta medicala; crearea fondului de acoperire a necesitaților de salarizare; acoperirea parțială a veniturilor ratate ale bugetelor componente ale bugetului public național, etc.


Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

23.04.2020 Ședința plenară a Parlamentului

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...