Parlamentul modifică legislația pentru a asigura o gestionare mai eficientă a resurselor umane din autoritățile publice

Chișinău, 16 decembrie 2020 – Cadrul normativ care reglementează funcția publică și statutul funcționarului public va fi revizuit, pentru a asigura o gestionare mai eficientă a resurselor umane din autoritățile publice. Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de astăzi, un proiect pentru modificarea unor acte normative, în prima lectură.

Autorii proiectului de lege propun concretizarea unor aspecte ce țin de procesul de organizare și desfășurare a procedurilor de concurs pentru funcționarii publici de conducere de nivel superior, concretizarea competențelor Cancelariei de Stat în domeniul managementului resurselor umane din administrația publică, modificarea modului de prelungire a contractului de muncă pentru funcționarii publici care au atins vârsta de pensionare.

Proiectul mai prevede concretizarea unor aspecte referitoare la eliberarea din funcția publică, precum și completarea legislației cu prevederi care pun în sarcina conducătorului autorității publice de a asigura respectarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor.

Totodată, va fi completată Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public cu unele prevederi ce vor reglementa munca la distanță.

Inițiativa legislativă aparține Guvernului.

Proiectul de lege urmează a fi aprobat și în lectura a doua.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More