Parlamentul continuă recepționarea dosarelor candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare

Chișinău, 13 august 2020 – Comisia juridică, numiri și imunități continuă recepționarea dosarelor candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare din partea Parlamentului Republicii Moldova.

La funcția de membru al Comisiei de certificare pot candida reprezentanți ai asociațiilor obștești de utilitate publică care au acest statut de cel puțin 3 ani și sunt selectați din lista comună de candidați propuși de cel puțin 3 asociații obștești de utilitate publică.

Dosarele pentru participarea la concurs se depun la Secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități a Legislativului, până pe data  9 octombrie 2020.

Dosarul de participare la concurs va include următoarele documente:

  1. copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire;
  2. curriculum vitae; 
  3. copia carnetului de muncă; 
  4. cazierul judiciar; 
  5. declarația pe propria răspundere că nu este membru al vreunui partid politic; 
  6. scrisoarea de recomandare din partea a cel puțin două asociații obștești de utilitate publică care au acest statut de cel puțin 3 ani; 
  7. copia certificatului de utilitate publică a asociației obștești reprezentată de către candidat. 

După audierea tuturor participanților admiși la concurs, Comisia se va întruni în ședință închisă pentru a evalua și a emite decizia cu privire la cei trei candidați selectați din partea Parlamentului.

Comisia de certificare pe lângă Ministerul Justiției este un organ colegial, alcătuit din 11 membri, dintre care cinci sunt reprezentanţi ai organelor administraţiei publice centrale şi șase – ai sectorului neguvernamental. Trei din cei cinci membri ai Comisiei din rândul reprezentanților administrației publice se numesc de către Legislativ și sunt selectați în urma unui proces deschis și transparent, în baza unui Regulament aprobat în acest sens.

Comisia de certificare pe lângă Ministerul Justiției examinează rapoartele și documentele asociațiilor obștești, ale fundațiilor și ale instituțiilor private care solicită statutul de utilitate publică; decide asupra acordării, respingerii sau retragerii statutului de utilitate publică organizațiilor necomerciale; eliberează certificatul de utilitate publică; elaborează propuneri de modificare și completare a legilor etc.

Pe parcursul anului 2019, Comisia a examinat 17 rapoarte de activitate ale asociațiilor obștești cu statut de utilitate publică și 24 de dosare ale asociațiilor obștești, ale fundațiilor și ale instituțiilor private care au solicitat atribuirea statutului de utilitate publică, dintre care 8 au fost respinse.

Toate informațiile despre concurs pot fi găsite pe site-ul Parlamentului: http://www.parlament.md/Actualitate/Concursuripublice/tabid/248/ContentId/6236/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx  

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More