Parlamentul continuă recepționarea dosarelor candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare

Chișinău, 13 august 2020 – Comisia juridică, numiri și imunități continuă recepționarea dosarelor candidaților la funcția de membru al Comisiei de certificare din partea Parlamentului Republicii Moldova.

La funcția de membru al Comisiei de certificare pot candida reprezentanți ai asociațiilor obștești de utilitate publică care au acest statut de cel puțin 3 ani și sunt selectați din lista comună de candidați propuși de cel puțin 3 asociații obștești de utilitate publică.

Dosarele pentru participarea la concurs se depun la Secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități a Legislativului, până pe data  9 octombrie 2020.

Dosarul de participare la concurs va include următoarele documente:

  1. copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire;
  2. curriculum vitae; 
  3. copia carnetului de muncă; 
  4. cazierul judiciar; 
  5. declarația pe propria răspundere că nu este membru al vreunui partid politic; 
  6. scrisoarea de recomandare din partea a cel puțin două asociații obștești de utilitate publică care au acest statut de cel puțin 3 ani; 
  7. copia certificatului de utilitate publică a asociației obștești reprezentată de către candidat. 

După audierea tuturor participanților admiși la concurs, Comisia se va întruni în ședință închisă pentru a evalua și a emite decizia cu privire la cei trei candidați selectați din partea Parlamentului.

Comisia de certificare, organul împuternicit să atribuie statutul de utilitate publică, activează pe lângă Agenția Servicii Publice, în baza unui regulament aprobat de Guvern.

Comisia de certificare este constituită din 9 membri, dintre care 3 sunt numiți de Parlament, 3 de Președintele Republicii Moldova și 3 de Guvern. Dintre cei 3 membri numiți de fiecare autoritate, cel puțin unul este specialist în domeniul financiar și unul este reprezentant al organizațiilor necomerciale. Membrii Comisiei de certificare sunt selectați în bază de concurs public.

Pe parcursul anului 2019, Comisia a examinat 17 rapoarte de activitate ale asociațiilor obștești cu statut de utilitate publică și 24 de dosare ale asociațiilor obștești, ale fundațiilor și ale instituțiilor private care au solicitat atribuirea statutului de utilitate publică, dintre care 8 au fost respinse.

Toate informațiile despre concurs pot fi găsite pe site-ul Parlamentului: http://www.parlament.md/Actualitate/Concursuripublice/tabid/248/ContentId/6236/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx  

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...