Parlamentul a adoptat proiectul de lege care prevede limitarea treptată a introducerii pe piață a substanțelor care distrug stratul de ozon

Chișinău, 15 februarie 2024 – Proiectul de lege care prevede ajustarea cadrului normativ național la reglementările europene privind substanțele care distrug stratul de ozon a fost adoptat, în lectura a doua, cu votul a 64 de deputați.

Proiectul prevede modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon. Astfel, Agenția de Mediu va fi responsabilă de eliberarea autorizațiilor în domeniul substanțelor care distrug stratul de ozon. De asemenea, a fost modificată denumirea autorizației, care va include atât substanțele care distrug stratul de ozon, cât și gazele fluorurate cu efect de seră și a fost extins termenul de valabilitate a acesteia.

În vederea prevenirii și reducerii emisiilor de substanțe care distrug stratul de ozon au fost introduse cerințe privind verificările periodice ale echipamentelor pentru a depista eventualele emisii fugitive. Totodată, au fost reglementate prevederile privind interzicerea importului, exportului, reexportului, tranzitului, punerii în circulație pe piață a substanțelor chimice în containere care nu pot fi  realimentate.

Prin modificările operate au fost introduse și unele excepții de la interzicerea importului substanțelor care distrug stratul de ozon. Este vorba despre substanțele utilizate ca intermediari de sinteză și ca agenți de proces pentru utilizări esențiale de laborator și analitice, precum și pentru utilizări critice.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Mediului. Potrivit autorului, implementarea prevederilor acestui proiect va contribui la realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Protocolului de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon, precum și la limitarea treptată a introducerii pe piață a substanțelor care distrug stratul de ozon și la reducerea consumului acestora.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...