Oportunitatea ratificării de către Moldova a Instrumentului pentru modificarea Constituției OIM, aprobată de comisia politică externă și integrare europeană

Chișinău, 15 iulie 2020 – Comisia politică externă și integrare europeană a avizat pozitiv Proiectul de lege privind oportunitatea ratificării de către Republica Moldova a Instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) adoptat la 24 iunie 1986.

Ratificarea documentului respectiv va spori șansele Republicii Moldova de a deveni membru al consiliului de administrație, va dezvolta dialogul între țările membre și va contribui la o impulsionare a cooperării în cadrul organizației.

Instrumentul în cauză propune modificarea mai multor articole din  Constituția OIM care se referă la componența și modul de activitate a Consiliului de Administrare (CA) al OIM. Astfel, potrivit modificărilor, numărul reprezentanților în CA va crește de la 56 la 112 membri. Totodată,  acesta prevede constituirea unor colegii electorale de către  delegațiile  guvernelor din regiune care vor promova aspectele economice, sociale  caracteristice  regiunii.

Documentul mai prevede modificări la periodicitatea întrunirilor CA, procedura de numire și responsabilitățile Directorului General, precum și a Constituției OIM. 

Organizația Internațională a Muncii reunește guvernele, angajatorii și lucrătorii din 187 de state membre, pentru a stabili standarde de muncă, a dezvolta politici și a elabora programe care promovează o muncă decentă.

În acest context, Conferința Generală a ILO a decis asupra necesității operării unor modificări la Constituția ILO, prin elaborarea unui Instrument pentru modificarea Constituției ILO.

Instrumentul dat a fost adoptat la 24 iunie 1986 de către Conferința Generală a ILO, la Geneva în cadrul celei de-a 72 sesiune și are drept scop sporirea reprezentativității componenței Consiliului de administrație, având ca principiu interesele grupurilor constitutive (guverne – angajatori – salariați) din punct de vedere geografic, economic și social ale statelor. 

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More