O nouă rundă de audieri, organizată Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile

Chișinău, 24 decembrie 2020 – Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile s-a convocat astăzi în ședință pentru a analiza ilegalitățile înregistrate în activitatea Societății pe Acțiuni „Cariera Micăuți”.

În cadrul activității a fost prezentate acțiunile întreprinse de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) pe marginea subiectului ce vizează activitatea S.A. „Cariera Micăuți” în procesul de exploatare a zăcământului de calcar.

Astfel, potrivit informațiilor prezentate, în luna august curent, IMP a efectuat un control inopinat la zăcământul de calcar pentru construcție „Micăuți”, exploatat de S.A. „Cariera Micăuți”, din satul Gornoe, raionul Strășeni, pentru a examina felul în care este respectată legislația de mediu și actele normative în vigoare, cum sunt folosite și exploatate resursele minerale. Aceste aspecte au fost anterior enunțate în solicitările Procuraturii Generale și petițiile S.R.L. „Ex-Stone”, S.R.L. „Cumdimtrans”. Potrivit petiției administratorului S.R.L. „Ex-Stone”, Dumitru Ciobu, în satul Gornoe se extrag zăcăminte miniere în lipsa schimbului destinației terenurilor agricole, fără compensarea pierderilor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, în lipsa proiectelor tehnice, schemelor tehnologice, planurilor de dezvoltare a lucrărilor miniere și proiectelor de recultivare a terenurilor.

În cadrul acțiunilor de control realizate de IPM, administrația carierei nu a asigurat prezența reprezentantului întreprinderii și nu a pus la dispoziție actele permisive și de exploatare a zăcământului de calcar, astfel îngrădind drepturile și împuternicirile inspectorilor, prevăzute de legislația în vigoare.

Reieșind din cele expuse, a fost constată neconformarea S.A. „Cariera Micăuți” față de normele legale astfel că, ținând cont de circumstanțele descrise inspectorii au decis aplicarea măsurii restrictive sub forma neadmiterii folosirii neautorizate/neraționale a resurselor naturale și stoparea lucrărilor de extragere la zăcământul menționat, până la finalizarea măsurilor de control.

Totodată, în luna septembrie, reprezentanții IPM au participat, împreună cu membrii Comisiei mediu si dezvoltare regională, la vizita în teren la S.A. „Cariera Micăuți” în cadrul căreia a fost efectuată o analiză generală a situației create urmare a exploatării zăcământului de calcar pentru construcții „Micăuți”, fiind solicitată prezentarea actelor permisive de exploatare.

 Reprezentanții IPM au informat că până la ora actuală nu au fost prezentate acte ce confirmă dreptul de posesie asupra terenurilor pe care se efectuează exploatarea zăcământului, planurile anuale de dezvoltare pentru ultimii trei ani și avizul expertizei ecologice la Proiectul de lucru și recultivare „Micăuți- I”.

De asemenea, la solicitarea Procuraturi Generale un specialist din cadrul Direcției control geologic și resurse funciare a fost delegat pentru acordarea suportului tehnic la efectuarea acțiunilor de urmărire penală pe cazul dat. În rezultatul controlului s-a constatat că loturile de teren din extravilanul comunei Micăuți sunt afectate de lucrări miniere. De asemenea, s-a stabilit că suprafața afectată de lucrări miniere pe terenurile menționate constituie 18,9101 ha.

La începutul lunii decembrie au fost reluate acțiunile de control și anume au fost efectuate măsurări cu echipamentul GPS pe sectorul „Micăuți I”, rezultatele urmând să fie prelucrate și expuse într-un raport de constatare.

Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile a fost constituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 216 la 27 noiembrie curent.

Comisia, formată din 9 deputați, este condusă de Nicolae Ciubuc. Aceasta va audia părțile și persoanele implicate și va prezenta Parlamentului, în termen de 90 de zile, raportul cu privire la rezultatele și concluziile anchetei.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More