O nouă lege privind asigurarea cu material de reproducere de calitate înaltă a Fondului forestier din Republica Moldova, votată în Parlament

Chișinău, 04 februarie 2021 –  În scopul asigurării fondului forestier existent și pădurile nou create cu material forestier de reproducere de calitate înaltă, conform standardelor UE, Parlamentul a aprobat în primă lectură un proiect de lege în acest sens. În opinia autorilor, acesta va contribui la creșterea suprafețelor împădurite, și, respectiv, la îndeplinirea obiectivelor globale de mediu cu privire la reducerea emisiilor de CO2, la creșterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă.

Proiectul stabilește bazele juridice, economice și organizatorice ale producerii, comercializării și utilizării materialului forestier de reproducere pe teritoriul Republicii Moldova, precum și condițiile de calitate în vederea producerii și/sau comercializării materialului forestier de reproducere. Documentul se referă la întreprinderile silvice, persoanele fizice și juridice care își manifestă intenția de producere, comercializare și utilizare a materialul forestier în scopuri silvice.

Sunt stabilite atribuțiile autorităților centrale de specialitate, precum și condițiile și cerințele de înregistrare a producătorilor materialului forestier, certificarea materialului, cerințele către comercializarea acestuia, importul și exportul, dar și controlul producătorilor, furnizorilor și beneficiarilor de material forestier de reproducere.

Implementarea proiectului nu implică alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat. Totodată, prin aprobarea proiectului Legii va fi posibilă o dezvoltare economică și financiară, prin crearea unor pepiniere de tip european, care vor fi apte de a exporta material săditor de reproducere de calitate, acceptată de Uniunea Europeană și alte state.

385A1970

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More