Moldova va avea o Lege a calității aerului atmosferic

Chișinău, 10 februarie 2021 – Republica Moldova va avea o Lege a calității aerului atmosferic. Un proiect în acest sens a fost a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Raportul asupra PROIECTULUI respectiv a fost aprobat, astăzi, de membrii Comisiei mediu și dezvoltare regională.

Elaborarea proiectului rezultă din angajamentele asumate de țara noastră în cadrul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, la capitolul  „Mediul înconjurător”.

Proiectul urmărește consolidarea capacităților instituționale în identificarea și punerea în aplicare a celor mai eficiente măsuri de reducere a emisiilor la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului. Se urmărește scopul de a îmbunătăți monitorizarea și evaluarea calității aerului și de a garanta furnizarea informațiilor cu privire la calitatea aerului atmosferic publicului, în corespundere cu prevederile Directivelor Europene.

Este prevăzută crearea Sistemului Național de Monitorizare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNMGICA) pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În opinia autorilor, acest fapt va permite obținerea datelor veridice privind nivelul de poluare a aerului și va asigura prevenirea dezvoltării unor proiecte publice sau private, care pot avea un potențial impact asupra calității aerului atmosferic în anumite zone unde limitele emisiilor de poluanți sunt depășite.

La fel, implementarea SNMGICA va contribui la respectarea unuia dintre principiile fundamentale în domeniul protecției mediului ambiant „poluatorul plătește”. În temeiul datelor obținute în cadrul SNMGICA va fi posibilă identificarea agenților economici, în rezultatul activității cărora are loc poluarea aerului.

Proiectul legii privind calitatea aerului atmosferic vine să înlocuiască Legea privind protecția aerului atmosferic, adoptată în 1997. Acesta este constituit din 9 capitole (43 articole) și 8 anexe.

Proiectul de Lege a calității aerului atmosferic urmează a fi supus dezbaterilor în plenul Legislativului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...