Modificările la bugetul de stat necesare pentru combaterea efectelor crizei pandemice au fost susținute de Comisia economie, buget și finanțe

Chișinău, 22 aprilie 2020 – Comisia economie, buget și finanțe a aprobat raportul la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat – 2020, pentru două lecturi. Factorii de bază care au determinat modificările operate la bugetul de stat țin de impactul pandemiei ”COVID–19” asupra economiei naționale, precum și necesitățile sistemului de sănătate publică, măsurile urgente de susținere a sectorului real și a populației și, ca urmare, de ajustarea indicatorilor bugetari.

Veniturile bugetului de stat vor avea o diminuare cu 6,34 miliarde lei sau 14,3 la sută față de cele aprobate inițial și vor constitui 37,798 miliarde lei. Reducerea veniturilor este cauzată, în principal, de diminuarea impozitelor și taxelor, dar și a veniturilor din subvenții.

În același timp, se vor majora cheltuielile cu cca 2,2 miliarde de lei (1,6%), utilizându-se instrumentele politicii bugetar-fiscale, acestea vor constitui 53,773 miliarde lei.

Va fi modificată structura surselor de finanțare a deficitului, în special ținând cont de schimbările parvenite la intrările de noi împrumuturi externe.

Cele mai importante măsuri, care necesită cheltuieli esențiale din bugetul de stat, se referă la susținerea sectorului sănătății și de atenuare a efectelor pandemiei ”COVID-19” asupra economiei și populației.

În acest scop, se propun următoarele măsuri: finanțarea măsurilor de combatere a ”COVID-19”, inclusiv achiziționarea echipamentelor de protecție, dotarea cu echipament și dispozitive medicale a spitalelor, reutilarea spațiilor medicale și alte cheltuieli critice; majorarea volumului fondului de șomaj de circa 6 ori și majorarea bugetului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, majorarea cu 40% a alocațiilor pentru Ajutorul Social; acordarea subvențiilor agenților economici care în perioada de criză efectuează plățile salariale, instituirea Programului de subvenționare a dobânzilor la creditele contractate de agenții economici, instituirea Programului de rambursare a TVA, destinat perioadei ulterioare, suplinirea Fondului de intervenție a Guvernului pentru gestionarea situației epidemiologice, crearea unui fond centralizat, pentru a gestiona riscurile de insuficiență a alocațiilor pentru cheltuieli de personal și compensarea veniturilor ratate de către APL.

22.04.2020 Sedinta Comisiei Economie, Buget si Finante


Documentul prevede proiecte investiționale și măsuri pentru stimularea mediului de afaceri, precum reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HoReCa, începând cu 1 mai 2020, îmbunătățirea infrastructurii drumurilor la nivel național și local, acordarea creditelor prin bănci comerciale la condiții preferențiale pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii.

De asemenea, se propune majorarea Fondului de intervenție al Guvernului, pentru cheltuieli urgente în legătură cu COVID-19, inclusiv pentru necesitățile fondurilor de asigurări obligatorii de asistenta medicala; crearea fondului de acoperire a necesitaților de salarizare; acoperirea parțială a veniturilor ratate ale bugetelor componente ale bugetului public național, etc.

Proiectul urmează a fi dezbătut în plenul Legislativului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...