Mesajul de felicitare al Președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, cu ocazia împlinirii a 29 de ani de la înființarea Serviciului de Protecție și Pază de Stat

Domnilor ofițeri și subofițeri,

Stimați angajați ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat,

Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a instituției Dumneavoastră, vă adresez calde felicitări, însoțite de sincere urări de multă sănătate, pace și succese profesionale.

Profit de acest plăcut prilej pentru a exprima recunoștința și admirația față de patriotismul, devotamentul și tăria de caracter de care dați dovadă în activitatea zilnică.

Anul 2020 a fost unul dificil, plin de provocări și de situații complexe, dar și în aceste condiții ați dat dovadă de un grad înalt de profesionalism și dedicație.  

Sunt convinsă că experiența acumulată, valoarea profesională a fiecărui angajat, pregătirea excelentă a efectivului în ansamblu vor contribui la avansarea continuă a instituției și la consolidarea imaginii ei în țară și peste hotare.  

În numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal, doresc tuturor angajatelor și angajaților Serviciului de Protecție și Pază de Stat, precum și membrilor familiilor lor sănătate, prosperare, succese și cât mai multe clipe fericite!   

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More