Mesajul Comisiei parlamentare drepturile omului și relații interetnice cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor omului

 În contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, a celor 70 de ani ai Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, cunoscută și sub denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei, Comisia drepturile omului și relații interetnice transmite mesajul său de felicitare cetățenilor Republicii Moldova.

În fiecare an, la data de 10 decembrie, este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Omului, ziua în care, în anul 1948, la Paris, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, declarație care legiferează, în principal, faptul că toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și inalienabile și beneficiază de un număr de libertăți fundamentale. Tot Adunarea Generală a ONU a stabilit, prin rezoluția sa din anul 1950, ziua de 10 decembrie drept „Ziua Internațională a drepturilor omului”, invitând prin acest demers statele membre, precum și organizațiile din domeniu, să inițieze manifestări dedicate popularizării, recunoașterii și respectării drepturilor și libertăților omului.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), elaborată de către Consiliul Europei, semnată pe 4 noiembrie 1950 la Roma, este un catalog al drepturilor fundamentale ale omului, care a fost ratificată de cvasi-totalitatea statelor membre ale Consiliului Europei și este una dintre construcțiile cele mai noi ale sistemului instituțional internațional. Convenția și protocoalele sale adiționale apără mai multe drepturi și libertăți fundamentale ce au ca titulari persoane fizice, privite individual, sau diverse entități sociale, cu excepția oricăror structuri statale.

Bazat pe principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului, precum și a Convenției Europene a Drepturilor Omului s-a stabilit nu numai un sistem unic de reguli, dar și un instrument convențional eficient – Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care oferă acces a mii de persoane din Europa pentru protejarea drepturilor sale.

Comisia drepturile omului și relații interetnice aduce un omagiu special Zilei Drepturilor Omului și tuturor celor care de-a lungul istoriei au contribuit la realizările pe care le prețuim cu toții astăzi. În mod special  Comisia se axează pe abordarea problemelor drepturilor omului, concentrându-se pe progresele realizate, pe provocările care rămân de îndeplinit și va contribui în mod primordial la fortificarea rolului Parlamentului Republicii Moldova în asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în statul Republica Moldova.

Comisia drepturile omului și relații interetnice

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More