Membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie, în dialog cu experții Consiliului Europei despre drepturile sociale în Moldova

Chișinău, 16 septembrie 2020 – Deputații Comisiei protecție socială, sănătate și familie s-au întâlnit, astăzi, în regim de videoconferință, cu o echipă formată din reprezentanți ai Consiliului Europei și experți internaționali în domeniul protecției drepturilor sociale.

Din echipă fac parte Tatiana Danilescu, avocat, expert național, Oliver de Schutter, expert internațional, Raportorul special al ONU privind sărăcia extremă și drepturile omului, Emre Cam, coordonator de proiect, Consiliul Europei, și Margarita Galstyan, manager de proiect, Consiliul Europei.

Comisia protecție socială, sănătate și familie a fost reprezentată de vicepreședintele Vladimir Odnostalco, secretarul Liviu Vovc și membrii  Alla Darovannaia și Dan Perciun.

A fost discutată implementarea proiectului „Stabilirea cooperării pentru dezvoltarea drepturilor sociale în Republica Moldova”. Au fost evaluate necesitățile, prin identificarea deficiențelor principale în domeniul drepturilor sociale, în baza examinării situației din țara noastră.

Pentru o mai bună cunoaștere a situației și identificare a priorităților, Oliver de Schutter a solicitat informații despre acțiunile autorităților în cinci probleme prioritare cu care, în opinia sa, se confruntă Moldova în domeniul drepturilor sociale: plățile informale în medicină;  instituționalizarea persoanelor cu dizabilități mintale; discrepanțele dintre mediul urban și mediul rural privind accesul la asistența medicală a populației; violența împotriva femeilor; vulnerabilitatea mamelor cu copii nou-născuți.

În contextul problemelor persoanelor cu dizabilități mintale, deputații Comisiei de resort i-au informat pe experți că în țara noastră funcționează Legea privind sănătatea mintală, a fost elaborat Programul național privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021, în proces de elaborare se află proiectul de Lege cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog. Deputații, la rândul lor, au solicitat recomandări pentru proiectul de lege respectiv și informații despre experiența altor state în ce privește incluziunea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.   

În contextul accesului la servicii de asistență medicală în mediul urban și mediul rural au fost menționate eforturile pentru identificarea soluțiilor, în special, pentru motivarea companiilor farmaceutice, în vederea extinderii rețelei farmaceutice la sate, încât populația din toată țara să aibă acces egal la medicamente.  

De asemenea, deputații au informat experții străini despre ultimele inițiative legislative în domeniul protecției femeilor împotriva violenței, și anume – actualizarea cadrului legal în vederea monitorizării, la domiciliu, a agresorilor familiali și victimelor lor. De asemenea, a fost menționat faptul aprobării, de către Guvern, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (”Convenția de la Istanbul”), proiectul acesteia fiind în proces de examinare în cadrul comisiilor parlamentare. În opinia vicepreședintelui Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Vladimir Odnostalco, deputații trebuie să identifice o variantă de compromis a textului acestui document, care să răspundă intereselor Republicii Moldova, așa cum s-a procedat și în alte state care au adoptat Convenția ținând cont de necesitățile lor.   

De asemenea, s-a discutat despre instrumentele disponibile de susținere a familiilor cu nou-născuți, inclusiv indemnizații la naștere, dar și despre cele aflate în proiect de elaborare, implementarea cărora este afectată de efectele social-economice ale crizei pandemice.  

Reprezentanții Consiliului Europei au fost informați că în prezent, autoritățile Republicii Moldova, își ajustează prioritățile cheltuielilor bugetare, înținând cont de criza COVID-19. Printre acțiunile de urgență a fost remarcată susținerea lucrătorilor medicali și reprezentanților altor profesii ”din prima linie” a luptei cu pandemia, cadrelor didactice. Totodată, a fost subliniat faptul că protecția socială a tuturor cetățenilor va constitui și în continuare preocuparea de bază a autorităților din țara noastră.  

Proiectul „Stabilirea cooperării pentru dezvoltarea drepturilor sociale în Republica Moldova” face parte din Planul de Acțiuni Consiliul Europei – Republica Moldova pentru anii 2017-2020 și are drept scop consolidarea respectării drepturilor sociale în conformitate cu prevederile Cartei Sociale Europene. Perioada de implementare a proiectului – 1 iunie – 31 decembrie 2020.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...