Mai multe comisii parlamentare și-au aprobat planurile de audieri publice

Chișinău, 03 februarie 20210 – Întrunite în ședințe, mai multe comisii parlamentare permanente și-au aprobat, astăzi, planurile de audieri în sesiunea de primăvară.

Planul de activitate pentru 2021 al Comisiei administrație publică prevede audierea publică pentru consultarea proiectului de modificare a Legii privind delimitarea proprietății publice; audierea Grupului de lucru privind reforma administrației publice centrale și locale; audierea publică privind implementarea legislației referitoare la sistemul de incompatibilități la nivelul administrați publice locale. De asemenea, sunt planificate audieri privind dezvoltarea socio-economică a unei comunități în contextul planificării strategice de dezvoltare comunitară a autorităților locale, privind taxele locale în contextul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2022, etc.

De menționat că Planul de activitate al Comisiei administrație publică stipulează cooperarea cu autoritățile publice centrale și cele locale, asociațiile reprezentative, organizațiile nonguvernamentale, cu alte comisii parlamentare, precum și comisiile de profil din alte state. De asemenea, deputaţii Comisiei administrație publică desfășoară în teritoriu activități de audiere, consultare, recepționare și examinare a petițiilor cetățenilor.

Planul audierilor pentru sesiunea de primăvară-vară a Comisiei economie, buget și finanțe include audierea Raportului de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționare Contestațiilor, Raportului privind ajutoarele de stat acordate în anii 2018-2019, Raportul privind activitatea Agenției de Reglementare în Energetică pentru anii 2019 și 2020, Rapoartele anuale ale BNM, CNPF și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum și Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței în anii 2019 și 2020, Raportul semianual al Guvernului privind executarea bugetului public național pe anii bugetari 2019 și 2020.   

Anterior și alte comisii permanente și-au stabilit lista audierilor publice pentru anul curent. Comisia mediu și dezvoltare regională și-a propus să desfășoare, în primul semestru, audierea raportului de evaluare ex-post de implementare a Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, audieri publice cu privire la implementarea Legii privind deșeurile, Legii privind plata pentru poluarea mediului, precum și a Strategiei Naționale de mediu pentru anii 2014 – 2023. De asemenea, sunt preconizate audieri privind   măsurile întreprinse de către ministerul de resort în vederea executării Deciziei Comisiei cu privire la eficiența utilizării resurselor financiare ale Fondului Ecologic Național, etc.

03.02.2021 Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională

Audierile publice se desfășoară în conformitate cu articolul 491 din Regulamentul Parlamentului care prevede că  Comisia permanentă sesizată în fond asigură consultarea publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative cu părţile interesate prin organizarea de dezbateri şi audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de legislaţia cu privire la transparenţa în procesul decizional.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republici Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More