Legislația privind integrarea străinilor în țară a fost revizuită

Chișinău, 09 iulie 2020 –  Parlamentul a votat în ședința de astăzi modificări la o serie de acte normative care reglementează regimul străinilor în țara noastră. Proiectul de lege are ca scop motivarea și asigurarea unei participări mai active a străinilor la măsurile de integrare și valorificarea potențialului acestora, precum și includerea unor categorii noi de străini documentați cu drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit autorilor, proiectul vizează sporirea statului în promovarea procesului de integrare prin informare diversificată, crearea oportunităților de autoîntreținere, promovarea diversității culturale și asigurarea realizării drepturilor străinilor în țara noastră.

De asemenea, modificările votate astăzi vor avea ca finalitate reducerea riscurilor excluziunii sociale a imigranților, asigurarea ordinii publice și securității naționale prin informarea din momentul legalizării șederii referitor la statutul juridic acordat în țara noastră.

Principalele prevederi introduse sunt  extinderea categoriilor de străini cu acces la măsurile de integrare, revizuirea activităților de integrare care includ sesiuni de informare specializate și de acomodare socioculturală, consiliere privind accesul la piața forței de muncă și obținerea cetățeniei Republicii Moldova, servicii de formare profesională în vederea facilitării integrării economice, acordarea alocațiilor din partea statului pentru studierea limbii de stat.

Totodată,  a fost extins accesul la piața forței de muncă și termenul pentru depunerea cererii de participare la programul de integrare și a fost modificat cadrul legal pentru  asigurarea accesului străinilor la servicii medicale.

De notat că la sfârșitul anului 2019 pe teritoriul țării noastre erau documentați cu acte de identitate valabilă circa 20  mii de străini, dintre care 7 600 aveau drept de ședere permanentă, iar 12 400 – drept de ședere provizorie.

Modificările votate astăzi sunt prevăzute în Planul național de acțiuni  pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și a  Strategiei naționale în domeniul migrației.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...