Legislația națională va fi armonizată cu legislația UE pentru a limita treptat introducerea pe piață a substanțelor care distrug stratul de ozon

Chișinău, 21 decembrie 2023 – Deputații au aprobat, la ședința plenară de astăzi, un proiect de lege care prevede ajustarea cadrului normativ național la reglementările europene privind substanțele care distrug stratul de ozon.

Documentul prevede modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon. Astfel, se propune ca atribuțiile de eliberare a autorizațiilor în domeniul substanțelor care distrug stratul de ozon, care țineau de competența Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare,  Radiologice și Chimice, să fie transferate Agenției de Mediu. De asemenea, se propune modificarea denumirii autorizației, care va include atât substanțele care distrug stratul de ozon, cât și gazele fluorurate cu efect de seră, precum și extinderea termenului de valabilitate a acesteia.

În vederea prevenirii și reducerii emisiilor de substanțe care distrug stratul de ozon (SDO), sunt introduse cerințe privind verificările periodice ale echipamentelor pentru a depista eventualele emisii fugitive. De asemenea, sunt reglementate prevederile privind interzicerea importului, exportului, reexportului, tranzitului, punerii în circulație pe piață a substanțelor chimice în containere care nu pot fi  realimentate.

Prin modificările operate sunt introduse unele excepții de la interzicerea importului substanțelor care distrug stratul de ozon, în cazul substanțelor utilizate ca intermediari de sinteză și ca agenți de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice, pentru utilizări critice. Totodată, sunt transpuse anexele la un regulament UE, care stabilesc procesele în care SDO se utilizează ca agenți de proces, condițiile pentru introducerea pe piață a SDO destinate utilizărilor esențiale de laborator și analitice, precum și condițiile de utilizare a halonilor.

Potrivit autorului inițiativei legislative, Ministerul Mediului, implementarea prevederilor proiectului de lege va contribui la realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Protocolului de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon, precum și la limitarea treptată a introducerii pe piață a substanțelor care distrug stratul de ozon și la reducerea consumului acestora. În Republica Moldova, Programul de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate (HCFC) pentru anii 2016-2040 prevede reducerea cu 97,5 % a consumului de HCFC până în anul 2030 și scoaterea completă din uz a acestora până în anul 2040.

Proiectul de lege, care are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în domeniul ce vizează substanțele care diminuează stratul de ozon, a fost aprobat, în prima lectură, cu votul a 71 de deputați. Documentul urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...