Legislația care reglementează gestionarea, protecţia şi folosirea eficientă a tuturor obiectivelor acvatice va fi modificată

Chișinău, 26 martie 2021 – Cadrul normativ care reglementează gestionarea, protecţia şi folosirea eficientă a tuturor obiectivelor  acvatice va fi ajustat. Deputații au votat astăzi, în prima lectură, un proiect de modificare a Legii apelor și Legii privind administrația publică locală care are ca obiectiv prevenirea degradării obiectivelor acvatice, restabilirea mediului acvatic, precum şi conformarea acestora la directivele Uniunii  Europene.

Potrivit autorilor, un grup de deputați ai Platformei DA, Blocul ACUM,  în urma aprobării proiectului de lege, statul nu va mai putea să întreprindă nici un fel de acţiuni sau măsuri ce ar putea avea consecinţe negative pentru mediul acvatic şi pentru mediu, în general. De asemenea, noile modificări  prevăd raționalizarea folosirii resurselor de apă, a terenurilor  și terenului din fondul acvaticapelor şi a apelor pentru piscicultură.

Deputații au aprobat ca autorităţile administraţiei publice locale să aibă atribuția de a decide modul de transmitere în folosinţă şi de plată a arendei pentru bunurile imobile, precum şi de acordare a dreptului de a schimba destinaţia terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în cazul obiectivelor acvatice desecate ori în cazul formării noilor obiective acvatice în condiţii naturale.

Conform noilor modificări, construcţiile hidrotehnice ale obiectivelor acvatice, terenurile din fondul apelor pentru piscicultura nu vor putea fi divizate, acestea constituind un bun indivizibil.

Totodată, va fi modificată Legea privind administrația publică locală și Legea privind prețul normativ și modul de vânzare – cumpărare a pământului, care să permită administrației publice locale sa încaseze plata de arendă pentru terenurile din fondul apelor. Agenția Proprietății Publice urmează să asigure delimitarea terenurilor din proprietatea publică încât obiectivele acvatice să obțină un statut clar.   

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova        

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...