Legea cu privire la serviciul diplomatic ar putea fi modificată

Chișinău, 03 martie 2021 – Legea cu privire la serviciul diplomatic ar putea fi modificată. Comisia Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat în cadrul ședinței de astăzi rapoartele asupra a două proiecte de legi, înaintate cu titlu de inițiativă legislativă de Guvernul Republicii Moldova și, respectiv, de deputatul Iurie Reniță.

Principalele modificări stabilesc pentru funcționarii serviciului diplomatic obligativitatea cunoașterii a două limbi de circulație internațională, neapartenența la partide politice și necesitatea abținerii de la manifestarea în public a convingerilor politice.

În același timp, modificările vizează protejarea drepturilor și intereselor personalului instituțiilor serviciului diplomatic. Astfel, se propune ca la expirarea termenului de aflare în misiune, funcționarul public care nu deține funcții diplomatice și consulare sau membrul personalului administrativ-tehnic sau de serviciu, detașat prin transfer în misiunea diplomatică sau oficiul consular, este transferat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE). În cazul în care acest lucru nu este posibil,  acesta va fi transferat, la alegere în funcțiile publice, administrativ-tehnice sau de serviciu propuse de Comisia de evaluare și concurs, luându-se în considerare vechimea în muncă în cadrul instituțiilor serviciului diplomatic.

De asemenea, se propune admiterea instruirii diplomaților la cursurile organizate și acceptate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

De notat că un studiu comparativ al actelor normative din diferite state cu reglementările naționale în domeniul serviciului diplomatic atestă că cerința de neapartenență politică pentru funcționarii în posturi diplomatice, cu excepția celora de demnitate publică, este pe larg răspândită. Exemple în acest sens servesc: Lituania, România, Bulgaria, etc. In contextul celor menționate, Legea cu privire la serviciul diplomatic se propune a fi completată cu cerința de neapartenență la partide politice pentru ocuparea funcțiilor diplomatice. Necesitatea efectuării acestei modificări este reflectată în Programul de activitate al Guvernului.

Cele două proiecte de legi urmează a fi dezbătute în ședința plenară a Parlamentului

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...