Legea cu privire la comerțul interior va fi modificată

Chișinău, 25 noiembrie 2020 – Comisia economie, buget și finanțe a examinat, astăzi, un proiect de modificare a Legii cu privire la comerțul interior și îl va propune plenului Parlamentului pentru aprobare.

Drept temei pentru inițierea procesului de revizuire a legii a servit lansarea utilizării sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) în calitate de platformă pentru resursa informațională în domeniul comerțului. Totodată, oportunitatea modificării a survenit ca urmare a recomandărilor studiului de analiză a reglementărilor din domeniul comerțului interior, elaborat în cadrul Proiectului ”Consilierea Guvernului Republicii Moldova în Politici Economice” implementat cu suportul Societății Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ).

Proiectul  de lege urmărește excluderea discrepanțelor normative existente în cadrul legislativ aferent domeniului comerțului interior, inclusiv ajustarea reglementărilor procedurale din Legea cu privire la comerțul interior cu cele din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.

De asemenea, în proiect sunt stabilite mai clar temeiurile de refuz pentru notificarea în comerț și a activitățile autorităților privind operarea cu notificările în comerț, precum și procedura de recepționare, prelucrare și emitere a înștiințărilor de recepționare.

Autorii susțin că noua lege va exclude orice posibilitate de eschivare de la plata taxelor locale, inclusiv prin înglobarea în conținutul acesteia a tipologiei unităților comerciale prin sistematizarea (codificarea) și suplinirea acestora. Totodată, în PROIECT sunt înglobate propuneri de modificare referitoare la comercializarea produselor/serviciilor la preț redus, prin introducerea unui capitol distinct.

De menționat că Legea cu privire la comerțul interior a fost adoptată în 2010.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...