La Parlament au avut loc audieri publice pe subiectul proprietăților Republicii Moldova în Ucraina

Chișinău, 16 februarie 2021 – Astăzi, în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe s-au desfășurat audieri publice despre situația privind bunurile imobile ale Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei.

La audieri au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Agenției Proprietății Publice (APP) și altor entități publice și a mediului academic.  

În debutul ședinței, vicepreședintele Comisiei, Petru Burduja a declarat că stabilirea unui plan bine determinat în ceea ce ține de gestionarea problematicii proprietăților țării trebuie să fie o prioritate, or, rolul comisiei este să susțină întreprinderile și instituțiile statului.

“În cadrul acestei comisii trebuie să venim cu un suport pentru instituții, din punct de vedere legislativ, întru elaborarea unor proiecte pe platforma comisiei. Este nevoie de transparentizarea situației”, a declarat dl Burduja.

Prezent la audieri, reprezentantul APP, Viorel Popa a raportat comisiei despre situația patrimoniului național de pe teritoriul Ucrainei. În gestiunea Agenției se află la moment 8 bunuri, dintre care – 3 au fost expuse la licitație, valorificate fiecare la peste 1 milion de lei. Totodată, dl Popa a subliniat că, Ucraina este un stat străin și, respectiv, pentru a putea administra proprietățile Moldovei, este nevoie de un acord bilateral dintre ambele țări. “Acordul bilateral privind recunoașterea acestora nu a fost finalizat și o parte considerabilă ale bunurilor nu au fost recunoscute de partea ucraineană. Este dificil de controlat aceste proprietăți”.

Secretarul General al Guvernului, Liliana Iaconi a adus în atenția membrilor comisiei că, în gestiunea Cancelariei de Stat se află 3 bunuri imobile, iar în urma mai multor discuții pe marginea subiectului, a fost demarat procesul de gestionare și urmărire a activității bunurilor ce aparțin Republicii Moldova.

“Noi, suntem conștienți de riscurile ce țin de obiectivele sanatoriale. Terenurile nu aparțin Republicii Moldova, noi deținem doar construcțiile. În acest sens, s-au întreprins acțiuni pentru a nu admite procedura de insolvabilitate și avem rezultate. Trebuie o abordare strategică, cu persoane competente care cunosc legislația din ambele state”.

În final, Petru Burduja a reiterat disponibilitatea membrilor comisiei, întru gestionarea eficientă a situației proprietăților Republicii Moldova de pe teritoriul altei țări. Totodată, a solicitat reprezentanților tuturor instituțiilor și întreprinderilor de stat, ca în termen de 10 zile să înainteze propuneri concrete care trebuie luate în calcul de către comisia responsabilă.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More