Institutul custodiei va fi reglementat de legislația națională

Chișinău, 20 mai 2020 – Părinții vor putea să delege parțial responsabilitatea pentru creșterea și îngrijirea copilului, unui custode. Comisia protecție socială, sănătate și familie a examinat, în ședința de astăzi,  amendamentele la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, în scopul consolidării sistemului de protecție a copiilor și îl va propune plenului Parlamentului spre adoptare în lectură finală. 

Potrivit modificărilor, părinții sau părintele, aflat temporar într-o altă localitate din țară sau peste hotare vor putea să delege parțial responsabilitatea pentru creșterea și îngrijirea copilului, unui custode, prin depunerea unei cereri la autoritatea tutelară locală. Totodată, părinții rămân a fi reprezentanți legali ai copilului, iar custodele îndeplinește funcțiile de responsabil legal. 

Noile noțiuni prevăd că reprezentantul legal al copilului este părintele, persoana sau autoritatea desemnată să apere drepturile și interesele copilului și să acționeze în numele copilului în materie de protecție, siguranță, ocrotire a sănătății, educație, proprietate și altor drepturi ale copilului. În același timp, responsabilul legal al copilului este persoana sau autoritatea desemnată conform legii, să exercite drepturile si obligațiile aferente creșterii si îngrijirii adecvate a copilului, prin acordarea suportului fizic, emoțional, educațional și de dezvoltare în conformitate cu drepturile și interesele copilului. 

Potrivit datelor oficiale, pentru 12541 din cei 37866 de copii al căror părinte sau ambii părinți sunt plecați peste hotare a fost instituită tutela/curatela de către autoritățile tutelare/locale. Astfel, aproximativ 25000 de copii al căror părinte sau ambii părinți sunt plecați peste hotare nu au o formă de protecție instituită de persoanele în grija cărora se află. 

Alte reglementări ale proiectului modifică regimul juridic al adopției care urmează a fi racordate la situația în domeniul adopțiilor naționale si internaționale, în special, cu privire la posibilitatea adopției internaționale a copiilor cu nevoi speciale, disponibilitatea datelor privind copiii adoptabili și procedurile judiciare de încuviințare a adopției. 

20.05.2020 Ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...