Inspectoratul de Stat al Muncii ar putea să-și recapete funcțiile de control în domeniile securității și sănătății în muncă și raporturilor de muncă

Chișinău, 18 noiembrie 2020 – Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat, în ședința de astăzi, raportul pentru prima lectură asupra proiectului de lege care urmărește reatribuirea Inspectoratului de Stat al Muncii a funcțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă.

Proiectul pentru modificarea unor acte legislative urmează a fi dezbătut în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Potrivit autorilor, modificările care se propun a fi operate la legislația națională se încadrează în prevederile convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) la care Moldova este parte.

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More