Inițiativa femeilor deputate: cadrele didactice angajate în baza contractului individual pe perioadă determinată vor beneficia de concediu anual plătit

Chișinău, 19 martie – Cadrele didactice din instituțiile de învățământ angajate în baza  Contractului individual de muncă pe durată determinată, de cel puțin un an de studii sau un an universitar, vor beneficia de concediu anual de odihnă plătit, precum și de indemnizația la concediu.  

Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de astăzi, un PROIECT de modificare a articolului 299 din Codul Muncii, în două lecturi.

În nota de argumentare a proiectului se menționează că în prezent se atestă o încălcare frecventă a dreptului la concediu de odihnă anual plătit pentru cadrele didactice cu statut de pensionari din cauza aplicării eronate a Codului Muncii de către unii angajatori. Astfel, promovarea proiectului va asigura implementarea unitară a cadrului normativ în domeniul raporturilor de muncă cu privire la angajații din sistemul de învățământ.  

Inițiativa legislativă a fost lansată ca rezultat al consultărilor femeilor deputate din Platforma comună de dialog a doamnelor deputate cu femeile alese în autoritățile publice locale, care s-au desfășurat pe parcursul lunii martie.

Consultările au fost organizate prin intermediul Oficiilor teritoriale de informare ale Parlamentului (OTIP), cu suportul Programului pentru Consolidarea rolului Parlamentului în îmbunătățirea egalității de gen în Republica Moldova, implementat de PNUD Moldova, UNICEF, UNFPA și UN Women și au făcut parte dintr-un șir de acțiuni programate pentru relansarea Platformei de dialog a doamnelor deputate din Parlamentul Republicii Moldova.

Direcția generală comunicare și relații publice a Paramentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More