Informația despre executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019, discutată la Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 24 noiembrie 2020 – Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019, precum și Raportul auditului financiar la același subiect au fost examinate, astăzi, la ședința Comisiei de control al finanțelor publice.

Misiunea de audit a constatat că Raportul Guvernului, cu excepția aspectelor asupra cărora există opinia cu rezerve a auditului, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cerințele și normele de contabilitate și de raportare aplicabile. Observațiile de audit au servit drept temei pentru exprimarea opiniei cu rezerve asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019.

Auditul a fost în imposibilitatea evaluării cheltuielilor în sumă de 1 625 mln de lei raportate în subprogramul „Asistență medicală spitalicească”, din cauza nedelimitării serviciilor medicale spitalicești achitate de către CNAM. De asemenea, auditul nu și-a putut exprima opinia asupra cheltuielilor aferente medicamentelor compensate, în sumă de 76,1 mln de lei, condiționată de erorile conținute în 662 mii de rețete prescrise populației şi achitate din FAOAM. Auditul a mai stabilit că tarifele aplicate la contractarea și finanțarea serviciilor medicale nu au la bază calcule obiective şi nu reflectă costul real al serviciilor, ceea ce a determinat acordarea subvențiilor pentru acoperirea creșterii cheltuielilor de personal.

Misiunea de audit a mai precizat că instituțiile medicale spitalicești au prestat și au raportat servicii medicale cu depășirea volumelor contractate. De asemenea, listele de așteptare pentru programările la tratament în cadrul Programelor speciale conțin erori și necesită ajustări.

Raportul de audit a fost remis Companiei Naționale de Asigurări în Medicină,Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pentru implementarea recomandărilor.

Misiunea de audit a sesizat și Ministerul Finanțelor pentru eventuala examinare a statutului mijloacelor publice (subvenții, subsidii) la alocarea din bugetul de stat autorităților publice în vederea acoperirii unor cheltuieli.

Raportul de audit a mai fost remis Guvernului, Parlamentului și Președintelui  Republicii Moldova pentru informare.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...