Informația despre conturile financiare deținute în străinătate de rezidenții Republicii Moldova va fi accesibilă pentru Serviciul Fiscal de Stat

Chișinău, 15 decembrie 2020 – Republica Moldova urmează să semneze Acordul Multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, în ședința de astăzi, avizul consultativ privind aprobarea semnării respectivului acord.

Acordul are drept scop îmbunătățirea conformării fiscale internaționale prin acordarea asistenței reciproce în domeniul fiscal între statele semnatare. Actul constă dintr-o serie de clauze menite să stabilească modalitățile de schimb pentru asigurarea unui flux adecvat de informații. Schimbul va cuprinde informații pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod fiscal), informații referitoare la numărul contului, numele și numărul de identificare al instituției financiare raportoare, informații despre soldul sau valoarea contului, dividendelor sau a altor venituri.

”Acordul va permite Republicii Moldova să efectueze schimbul de informații cu jurisdicțiile semnatare în scopul identificării persoanelor fizice sau entităților care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor, prin transferul banilor în conturile din străinătate, acesta fiind un pas important în transparentizarea veniturilor. Datorită acestor schimburi de informații financiare, Serviciul Fiscal de Stat va avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deținute în străinătate de rezidenții Republicii Moldova”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Acordul a fost semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014. În prezent, acesta este semnat de 108 jurisdicții semnatare.

Potrivit prevederilor legale, în cazul tratatelor internaționale, adoptarea deciziei cu privire la inițierea negocierilor este precedată de consultarea Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...