Implementarea proiectului privind reabilitarea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău audiată de Comisia mediu și dezvoltare regională

Chișinău, 17 martie 2021 –  Implementarea proiectului privind reabilitarea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău a fost discutată astăzi, în cadrul ședinței Comisiei mediu și dezvoltare regională.

La audieri au participat reprezentanți ai primăriei și Consiliului municipiului Chișinău, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției de Mediu, Întreprinderii municipale S.A. ”Apă-Canal Chișinău” și Unității de Implementare a Proiectului ”Programul de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apă în municipiul Chișinău”.

Președinta comisiei, Marina Tauber, a menționat, în debutul ședinței, că evaluarea modului în care se derulează  proiectul  de reabilitare a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău a fost inclus în planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională pentru primul semestru al anului curent, urmare a audierilor publice privind elucidarea complexă a circumstanțelor ce au influențat poluarea aerului în municipiul Chișinău și localitățile adiacente, dar și a vizitei de lucru  a membrilor Comisiei la Stația de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău, din 4 martie 2020.

Potrivit viceprimarului municipiului Chișinău Ilie Ceban, proiectul respectiv a  demarat în anul 2016 și urma să fie finalizat în iunie 2020, dar reieșind din multitudinea de probleme apărute, inclusiv situația epidemiologică, termenul de dare în exploatare a stației de epurare a apelor uzate a fost extins până în luna noiembrie 2021.

Ilie Ceban a spus că proiectul prevede doar modernizarea sistemului de țevi de la stația de epurare și nu soluționează toate problemele în domeniu, inclusiv acumularea nămolului, dar și deversarea în exces a apelor uzate în sistemul de canalizare sau direct în mediu.  Potrivit sursei, o soluție în acest sens ar fi procurarea și instalarea a 5 stații de piroliză (ardere fără oxigen) la stația de epurare, care ar diminua volumul de nămol din depozitele respective. Costul proiectului respectiv se va ridica la 5 milioane de euro. 

Potrivit viceprimarului,  o altă soluție ar fi limitarea cantității de ape uzate deversate în stația de epurare de către agenții economici, în special semnarea unor contracte dintre Apă Canal și agenții economici, care să îi oblige pe cei din urmă să-și instaleze stații de epurare proprii, să dilueze apa uzată prin aplicarea reagenților, etc. În cazul nerespectării normei de deversare în sistemul de canalizare a apelor uzate, agentul  ar urma să fie supus unor sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare – Hotărârea de Guvern  care reglementează nivelul cantității de ape uzate deversate. 

În concluzie, membrii comisiei au stabilit că proiectul de modernizare a stației de epurare a fost realizat în proporție de 75%. Ei au solicitat instituțiilor responsabile implicare maximă în implementarea proiectului și soluționarea problemelor aferente.

În același timp, membrii comisiei au menționat necesitatea modificării cadrului legal pentru soluționarea completă a problemelor de mediu la stațiile de epurare, acordarea pârghiilor legale structurilor de stat pentru efectuarea controalelor inopinate la locurile de deversare a apelor uzate, monitorizarea riguroasă a situației la acest capitol și stabilirea sancțiunilor necesare.

Proiectul privind reabilitarea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău este realizat în cadrul Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă din municipiul Chișinău, finanțat din sursele Băncii Europene de Investiții, ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și din Grantul investițional oferit de către Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate a UE, sub garanția Primăriei Municipiului Chișinău.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More