Gestionarea finanțelor publice de către Î.S. ,,Servicii Pază” a MAI a fost auditată de Curtea de Conturi – rezultatele au fost prezentate la Parlament

Chișinău, 02 martie 2021 – Membrii Comisiei de control al finanțelor publice au audiat, astăzi, Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat ,,Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne în anul 2019.

Evaluând conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2019, auditorii au concluzionat că ansamblul activităților cuprinse în aria de audit nu corespunde pe deplin exigențelor cadrului normativ în vigoare, precum și reglementărilor interne existente, fiind identificate unele deficiențe.

Acestea se referă la neînregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă a 16 terenuri și 6 clădiri asupra cărora entitatea deține dreptul de proprietate, precum și a bunurilor primite cu titlu gratuit în valoare de 3 206,45 mii lei, a unor mijloace fixe în valoare de 16 680,72 mii lei, neestimate conform prevederilor legale, precum și a capitalului social diminuat cu 45,7 mii lei.

În Raport se mai arată gestionarea neconformă a unor stocuri în valoare de 2 017,98 mii lei, învechite moral și fizic, a creanțelor cu termenul de prescripție expirat în sumă totală de 8 041,7 mii lei, precum și a datoriilor compromise în sumă totală de 1 231,22 mii lei.

Este evidențiată, de asemenea, reflectarea unor cheltuieli nejustificate, a unor premii neconforme,  precum și neconstituirea provizionului aferent zilelor de concediu nefolosite.

Auditul public extern s-a axat pe unele posibile soluții de remediere a situațiilor existente și a înaintat recomandările de rigoare.

Potrivit reprezentanților Î.S. ,,Servicii Pază” a MAI, majoritatea recomandărilor formulate de auditul Curții de Conturi deja sunt implementate, unele urmând să fie duse la bun sfârșit.

În termen de 8 luni, Curtea de Conturi va fi informată despre acțiunile întreprinse.

Audierea Raportului auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat ,,Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne în anul 2019 se încadrează în funcția de control parlamentar, care este una din atribuțiile de bază ale Legislativului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova  

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More