Funcțiile de control în domeniile securității și sănătății în muncă și raporturilor de muncă revin din nou Inspectoratului de Stat al Muncii

Chișinău, 19 noiembrie 2020 – Parlamentul a aprobat, în prima lectură, proiectul de lege care urmărește restabilirea pentru Inspectoratul de Stat al Muncii a funcțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă.

Potrivit autorilor, modificările se încadrează în prevederile convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) la care Moldova este parte și urmărește asigurarea unui sistem integrat de inspecție a muncii.  

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More