Fondul forestier din Republica Moldova va fi asigurat cu material de reproducere de calitate înaltă, în baza unei noi legi

Chișinău, 25 noiembrie – În scopul asigurării fondului forestier existent și pădurile nou create cu material forestier de reproducere de calitate înaltă, conform standardelor UE, a fost elaborat un proiect de lege. În opinia autorilor, acesta va contribui la creșterea suprafețelor împădurite, și, respectiv, la îndeplinirea obiectivelor globale de mediu cu privire la reducerea emisiilor de CO2, la creșterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă.

Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, în ședința de astăzi, coraportul la proiectul de Lege cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere.

Proiectul stabilește bazele juridice, economice și organizatorice ale producerii, comercializării și utilizării materialului forestier de reproducere pe teritoriul Republicii Moldova, precum și condițiile de calitate în vederea producerii și/sau comercializării materialului forestier de reproducere. Documentul se referă la întreprinderile silvice, persoanele fizice și juridice care își manifestă intenția de producere, comercializare și utilizare a materialul forestier în scopuri silvice.

Sunt stabilite atribuțiile autorităților centrale de specialitate, precum și condițiile și cerințele de înregistrare a producătorilor materialului forestier, certificarea materialului, cerințele către comercializarea acestuia, importul și exportul, dar și controlul producătorilor, furnizorilor și beneficiarilor de material forestier de reproducere.

Implementarea proiectului nu implică alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat. Totodată, prin aprobarea proiectului Legii va fi posibilă o dezvoltare economică și financiară, prin crearea unor pepiniere de tip european, care vor fi apte de a exporta material săditor de reproducere de calitate, acceptată de Uniunea Europeană și alte state.

PROIECTUL va fi prezentat spre dezbateri de către deputați, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...