Fenomenul bullyng, dezbătut pe platforma parlamentară a Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Chișinău, 02 martie 2021 –  Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a organizat astăzi consultări publice privind fenomenul bullying-ului în școlile din Republica Moldova.

Președinte comisiei, Adrian Lebedinschi, a salutat prezența (fizică și în format online) la eveniment a celor peste o sută de persoane – deputați, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, societății civile și mediului academic, menționând că tema bullying-ului este în atenția comisiei de profil încă din 2019, când au fost lansate consultările la acest subiect. Potrivit lui, este  important  să  se  stabilească cauzele fenomenului respectiv și măsurile care se impun pentru identificarea unui mecanism de soluționare a acestuia.

La rândul său, Ilija Talev, director adjunct UNICEF Moldova, a accentuat că efectele provocate de acest fenomen pot fi remediate doar împreună de autoritățile publice, părinții și alte entități implicate în proces, care au responsabilitatea de a implementa acțiunile necesare în acest sens.

”Impactul negativ al violenței împotriva copiilor este profund, lung și afectează nu doar copilul victimă, ci și familiile acestora, comunitățile și țara în ansamblu,” a spus Ilija Talev. ”Cercetările privind violența arată că aceasta poate duce la abandon școlar și absenteism, probleme de sănătate mintală, depresie, anxietate, tristețe și singurătate, performanțe academice slabe și multe altele. Violența subminează toate investițiile în educație și crește costurile economice ale sănătății și bunăstării copiilor, reducând potențialul de creștere și prosperitate. Sunt necesare investiții mai mari în mecanisme intersectoriale pentru soluționarea problemei, deoarece toți, în mod colectiv, avem multe de pierdut prin faptul că nu abordăm problema în mod eficient și urgent.”

Vicepreședintele Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie, Vladimir Odnostalco, a menționat că în Republica Moldova predomină acțiuni de agresivitate, iar fenomenul bullying-ului trebuie prevenit, nu doar atenuat. Este nevoie de un mecanism în această direcție, a adăugat Odnostalco, iar aici se pot implica deputații prin elaborarea  unor  proiecte de legi  în domeniu.

Potrivit deputatei Maria Ciobanu, membră a Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, responsabilitatea privind contracararea  bullying-ului aparține tuturor, iar dacă vrem să creștem o generație sănătoasă, trebuie să ne  implicăm cu toții”, a spus Maria Ciobanu.

Consiliera Președintelui Parlamentului, Viorica Dumbrăveanu,  a menționat că este nevoie de cunoașterea cadrului normativ și identificarea formelor de bullying, or  definirea acestora va permite clarificarea fenomenului și modul în care  autoritățile pot să intervină  pentru a ajuta copiii – victime, dar și agresori.

Maia Bănărescu, avocată al poporului pentru drepturile copilului a spus că identificarea soluțiilor privind contracararea fenomenului bullying este o sarcină dificilă. “Trebuie să întreprindem toate măsurile pentru dezvoltarea plenară a copiilor. Educația acestora trebuie să fie bazată pe toleranță, respect față de sine.  În acest sens, este nevoie de promovarea drepturilor, responsabilităților, prevenirea fenomenului”.

În cadrul consultărilor a fost prezentat Studiul Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, UNICEF Moldova și Centrul de Investigații și consultanță  Sociopolis. Studiul  arată că 86,8 % dintre elevii claselor 6-12 au fost afectați de fenomenul bullying-ului. Dintre aceștia, 70,8% au fost victime, 41,1% – agresori, iar 75,6 – martori. La sondaj au participat 2337 de elevi din mai multe instituții de învățământ.

De asemenea,  studiul relevă că fenomenul bullying rămâne neobservat, practic, este neglijat de Administrația instituțiilor de învățământ.  Astfel, din 36 de coordonatorii ANET  (abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului) ai instituțiilor de învățământ participante la cercetare, 13 au indicat că în instituția lor nu au avut loc cazuri de bullying pe parcursul ultimilor 12 luni, alte 23 au semnalat prezența, cel puțin, a unui copil afectat de bullying, în perioada septembrie 2018 – septembrie 2019.

În baza rezultatelor studiului au fost înaintate recomandări care au drept scop îmbunătățirea mediului școlar, prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în Republica Moldova. Acestea se axează pe patru direcții: promovarea, la nivel național, a strategiilor de prevenire și combatere a bullying-ului, bazate pe dovezi, integrate în politicile de protecție a copilului și cele educaționale; implementarea politicilor educaționale de prevenire și combatere a violenței față de copii și asigurării unui mediu școlar protectiv; promovarea, la nivel comunitar, a schimbării atitudinilor și practicilor părinților, familiilor, membrilor comunității în abordarea fenomenului de bullying; asigurarea accesului copiilor la programe de prevenire, consiliere confidențială, reclamații și mecanisme de raportare.

Elena Madan, director  Terre des Hommes s-a referit, în cadrul activității, la proiectul  „Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Republica Moldova”, implementat împreună cu UNICEF Moldova. Proiectul are la bază recomandările studiului UNICEF și se va axa pe fortificarea competențelor specialiștilor locali în identificarea, raportarea și intervenția în cazurile de violență și bullying în rândul copiilor; abilitarea copiilor și adolescenților din 30 de comunități pentru a aborda violența între semeni, inclusiv bullying-ul/cyberbullying-ul; sensibilizarea opiniei publice privind fenomenul de bullying/cyberbullying.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More