Eficiența creării și gestionării sistemelor informaționale în sectorul public a fost examinată de către Comisia de control al finanțelor publice

Chișinău, 23 martie 2021 – Comisia de control al finanțelor publice a audiat, în ședința de astăzi, Raportul auditului performanței ”În ce mod activitățile realizate pentru crearea și elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi.

Sfera misiunii a cuprins acțiunile realizate în anii 2018-2020 de autoritățile și instituțiile publice autonome, ministere și instituțiile din subordinea acestora, precum și cele din sfera lor de competență.

Misiunea a stabilit că nu toate sistemele informatice sunt funcționale și valorificate sau utilizate corespunzător.

În raport se constată procesul haotic de informatizare și automatizare a sectorului public, crearea și implementarea în paralel a serviciilor informaționale care automatizează aceleași procese, fie similare, fie neutilizate corespunzător. Potrivit auditorilor, acest fapt a fost generat de lipsa unor strategii sectoriale și instituționale privind tehnologiile informaționale și comunicațiile (TIC), care ar stabili viziunea unică de automatizare a proceselor de bază din sectorul public (asistență socială, medicină, justiție, agricultură, mediu etc.), racordate la Strategia națională în domeniul TIC și la politicile de e-Transformare a Guvernării. Totodată, printre cauze se menționează lipsa unei evidențe centralizate adecvate la nivel național și instituțional a sistemelor informaționale implementate, insuficienta coordonare, monitorizare și control la elaborarea, implementarea, dezvoltarea și gestionarea acestora.

În aceeași ordine de idei, multiplele carențe în materie de norme și proceduri de reglementare,  aplicarea superficială a legislației în domeniul TIC, neasigurarea memoriei instituționale și a continuității activităților influențează negativ asupra sustenabilității și durabilității lor, cât și asupra eficienței utilizării resurselor în acest sens.

Totodată, este evidențiată necorelarea serviciilor informaționale cu platformele și serviciile guvernamentale, printre care ”MCloud”, ”MConnect”, ”MPay”, ”MPass”, ”MSign”. Aceasta a condiționat disfuncționalități și vulnerabilități în aspectul securității datelor, incompatibilitatea soluțiilor TI, dificultăți în asigurarea interoperabilității cu alte registre și servicii informaționale de stat, precum și costuri adiționale în vederea conformării acestora la cerințele impuse. Astfel, o mare parte din serviciile informaționale nu asigură schimbul de informații între ele, necesitând eforturi suplimentare și reducând eficiența utilizării acestora, se accentuează în raport.

Prin urmare, Curtea de Conturi reiterează necesitatea consolidării cadrului normativ și a celui instituțional aferent TIC, pentru asigurarea unui management eficient al proceselor de digitalizare în sectorul public. De asemenea este reconfirmată necesitatea intensificării monitorizării și controlului de aplicare a reglementărilor aferente domeniului TIC, în scopul asigurării gestionării adecvate a patrimoniului TI și a resurselor de finanțare utilizate, sporirii impactului acestora.

CC înaintează un șir de recomandări pentru depășirea lacunelor constatate și cere să fie informată  trimestrial, în termen de 12 luni, despre măsurile întreprinse pentru soluționarea acestora. 

Tot în cadrul ședinței de astăzi, Comisia de control al finanțelor publice a supus dezbaterilor Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de executare a cerințelor și de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului performanței privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat, aprobat prin Hotărârea CC din decembrie 2020.

Reprezentanții ministerelor și agențiilor guvernamentale au informat membrii Comisiei asupra procesului de implementare a recomandărilor Curții de Conturi expuse în cele două rapoarte de audit.

Potrivit Președintelui Comisiei de control al finanțelor publice, Igor Munteanu, subiectele celor două rapoarte sunt extrem de importante pentru funcționarea unui Guvern eficient și responsabil, mai ales că în sistemele informaționale deținute de ministere și agenții a fost investită suma de un miliard de lei, inclusiv finanțări interne și asistență externă, fiind cheltuiți bani importanți și pentru mentenanța acestora.

”Noi toți trebuie să fim interesați ca eficiența acestor sisteme să fie probată prin servicii mai calitative oferite cetățenilor și prin posibilitatea de a le integra pe toate în platforme complexe create ca să existe cât mai multă interoperabilitate și sinergie”, a subliniat deputatul. 

De asemenea, Igor Munteanu a atras atenția asupra auditului intern, care trebuie să devină o practică uzuală pentru buna guvernare și administrare a treburilor publice.  

Comisia de control al finanțelor publice va urmări implementarea recomandărilor prezentate în cele două rapoarte.

Vicepreședintele Curții de Conturi, Viorel Chetraru a dat asigurări că instituția și în continuare va acorda atenția necesară acestui domeniu. ”În cadrul audierilor desfășurate la entitățile și instituțiile publice avem un compartiment special destinat sistemelor informaționale pe care îl vom evalua cu mare atenție și mai departe”, a subliniat Viorel Chetraru.  

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More