Discuții la ședința Comisiei de control al finanțelor publice despre recomandările de audit adresate Ministerului Justiției

Chișinău, 15 septembrie 2020 – Comisia de control al finanțelor publice a dezbătut Raportul de audit asupra Ministerului Justiției pe anul 2019.

Curtea de Conturi a constatat că Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2019, cu excepția unor aspecte, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Observațiile de audit au servit drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției.

Raportul de audit a fost remis Ministerului Justiției, pentru aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit. Misiunea de audit a recomandat organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor, Inspectoratului Național de Probațiune și Administrației Naționale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției. Neaplicarea regulilor generale de recunoaștere, clasificare și înregistrare a activelor nefinanciare de către Inspectoratul Național de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor și unele instituții din subordine a determinat denaturarea semnificativă a rapoartelor financiare consolidate cu suma totală de 8,9 mln de lei.

Totodată, neaplicarea regulilor generale de evaluare în cazul a 83 de terenuri cu suprafața totală de 144,8 ha de către Ministerul Justiției și unele instituții din subordine a condiționat denaturarea semnificativă a soldului subclasei „Active neproductive” din rapoartele financiare, acesta fiind subevaluat cu suma de 160,4 mil. lei.

Raportul de audit a mai constat nevalorificarea mijloacelor financiare alocate pentru investiții capitale, inclusiv din împrumuturi externe, în vederea realizării în termen a politicilor guvernamentale în domeniul justiției ce țin de îmbunătățirea condițiilor de detenție și asigurarea instanțelor judecătorești cu sedii și condiții adecvate de muncă.

Misiunea de audit a recomandat Ministerului Justiției, în comun cu Agenția Proprietății Publice să determine modalitatea și să asigure transmiterea capitalului social al întreprinderilor de stat fondate în cadrul sistemului penitenciar. Potrivit Raportului de audit, deși, în temeiul prevederilor legale, funcția de fondator al întreprinderilor de stat din cadrul sistemului penitenciar a fost preluată de Agenția Proprietății Publice, valoarea capitalului social de 9,2 mln de lei a continuat, în anul 2019, să fie raportată în situațiile financiare consolidate de către Ministerul Justiției, fiind reflectată în evidența contabilă a Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...