Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, în cadrul Сelui de-al 13-lea Summit al femeilor Președinți de Parlament din țările membre ale Uniunii Interparlamentare

Stimată Doamna Președinte,

Dragi colegi,

În primul rând aș dori să exprim recunoștință organizatorului – Uniunii Interparlamentare, precum și Parlamentului Austriei și Organizației Națiunilor Unite care au sprijinit desfășurarea acestei reuniuni la nivel înalt.

Consider că acest format care a întrunit femei cu funcții de conducere în organele legislative este o platformă foarte reușită pentru identificarea soluțiilor comune de consolidare a egalității femeilor în statele noastre.  

Femeile constituie aproape jumătate din populația economic activă a Republicii Moldova. Dar acest indice cantitativ nu înseamnă și o calitate înaltă al incluziunii economice a femeilor din țara noastră, ale căror venituri sunt cu 10-13 la sută mai mici decât veniturile medii la bărbați, conform datelor Biroului Național de Statistică.

Conștientizând că egalitatea de gen poate accelera mult creșterea social-economică și contribui la depășirea  provocărilor și riscurilor contemporaneității, ne-am propus să eliminăm discrimanrea femeilor, la nivelul cadrului legislativ, în virtutea competențelor noastre.    

Republica Moldova a aprobat trei strategii în acest domeniu: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru anii 2017-2021, Strategia naţională de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pentru anii 2018-2023, Strategia națională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023. Sunt efectuate măsuri de monitorizare a politicilor promovate, a fost elaborat sistemul de evaluare statistică, inclusiv în baza factorului gender.

Avem o cooperare strânsă cu partenerii externi, întâi de toate cu Banca Mondială, Uniunea Europeană, Organizația ”UN Women”, fiind implementate proiecte pentru femei din mediul rural, femei cu necesități speciale, femei rome, etc.  Acestea sunt orientate spre fortificarea incluziunii financiare, politice, civile a femeilor. În numele tuturor beneficiarilor acestor programe, exprim recunoștința profundă partenerilor noștri pentru sprijinul acordat.

De asemenea, consider destul de reușit Programul ”PARE 1+1” care prevede contribuția statului pentru investițiile făcute de către lucrătorii migranți care revin acasă: la fiecare leu investit de cetățean statul oferă un leu în plus. Programul are o componentă specială destinată femeilor.

Parlamentele joacă un rol foarte important în identificarea și eliminarea barierelor care stau în calea consolidării oportunităților economice pentru femei și a discriminării față de femei. Este important să continuăm eforturile comune pentru creșterea gradului de participare politică a femeilor. Sunt sigură că vom reuși sporirea incluziunii femeilor, în conformitate cu legea adoptată în 2016 și care prevede că femeile trebuie să fie reprezentate în proporție de cel puțin 40 la sută în Cabinetul de miniștri și în listele candidaților ale partidelor.

Obiectivul excluderii inegalității între femei și bărbați a devenit deosebit de actual în condițiile crizei legate de COVID-19. Autoritățile statului au elaborat și au prezentat instituțiilor educaționale apte scenarii de desfășurare a procesului de învățământ și educație în noul an de studii, încât să nu fie afectați copiii și tinerii, dar și părinții. În 2016, în Republica Moldova a fost instituit concediul de paternitate, fiind modificat Codul Muncii. Astfel, tatăl copilului nou-născut are dreptul la concediu de îngrijire a copilului pe un termen de 14 zile calendaristice și la indemnizația de paternitate. Consider că bărbații trebuie să profite mai activ de această oportunitate existentă  în legislație.

Vreau să cred că responsabilitatea pentru îngrijirea copiilor părinții o vor împărtăși în măsură egală.

De asemenea vreau să cred că foarte curând vom putea lansa proiectul  After School – va fi un centru în Parlament unde elevii vor putea petrece timpul după ore, supravegheați de pedagog, în proximitatea părinților angajați ai instituției. Consider că este un exemplu reușit pentru alte instituții, care poate soluționa parțial problema privind îngrijirea  copiilor minori în afara orelor de program, fără a distrage părinții de la muncă, în contextul crizei.         

În încheiere doresc să reiterez mulțumirile mele față de organizatori și participanți pentru discuții utile și să exprim speranța că rezultatele reuniunii de astăzi se vor transforma în recomandări concrete și soluții aplicabile de creare a oportunităților egale pentru femei și bărbați în toată lumea.     

Vă mulțumesc pentru atenție!

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...