Dezbateri în Comisia de control al finanțelor publice pe marginea executării bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019

Chișinău, 24 noiembrie 2020 – Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința de astăzi, Raportul Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 și Raportul auditului financiar la același subiect.

Curtea de Conturi a constatat că Raportul Guvernului, cu excepția unor aspecte pentru care auditul și-a exprimat opinia cu rezerve, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare. Misiunea de audit și-a exprimat opinia cu rezerve asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019.

Parametrii BASS au constituit pentru anul 2019, ca rezultat al operării modificărilor și completărilor, la venituri până la 21 869,9 mln de lei şi la cheltuieli – de 21 886,9 mln de lei, cu un deficit în sumă de 17 mln de lei. Exercițiul bugetar s-a soldat cu un excedent de 146 mln de lei.

Raportul de audit a fost remis Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru luare de atitudine și implementarea recomandărilor de audit. Curtea de Conturi a mai recomandat ajustarea sistemului informațional gestionat de CNAS și întreprinderea măsurilor ce se impun în scopul achitării tuturor drepturilor acordate beneficiarilor de prestații sociale.

Auditul a sesizat Ministerul Finanțelor pentru a asigura, în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, a completării Instrucțiunii privind evidență contabilă și a Politicii de contabilitate ale CNAS, cu proceduri distincte de reflectare corectă a cheltuielilor efective și a datoriilor față de beneficiarii prestațiilor sociale.

Raportul de audit a fost remis și Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” pentru a asigura interacțiunea și ajustarea sistemelor informaționale gestionate care asistă procesul de plată a prestațiilor sociale, cu asigurarea achitării tuturor drepturilor acordate beneficiarilor.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...