Deputații au adoptat Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la dezacordul dizolvării

Chișinău,  26 martie 2021 – Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la dezacordul dizolvării a fost votată în cadrul ședinței plenare de astăzi.

În textul Declarației se arată:

”Noi, deputații în Parlamentul Republicii Moldova, conducând-ne de prevederile Constituției Republicii Moldova, de prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 22 martie 2021 și nr. 6 din 23 februarie 2021, precum și de jurisprudență constantă a Înaltei Curți în materia învestiturii Guvernului.

Pornind de la supremația Parlamentului, ca instituție fundamentală a democrației.

Năzuind a respecta spiritul Constituției, pentru a nu admite declanșarea unei crize politice, economico-sociale și instituționale în Republica Moldova.

Dorind să exprimăm dezacordul dizolvării Parlamentului, dat fiind că nu au fost epuizate căile constituționale pentru deblocarea crizei politice pentru învestirea Guvernului.     

Subliniind spiritul articolului 98 alin. (1) din Constituție, care este de natură să mențină raporturile dintre Parlament și Președinte în echilibrul impus de Constituție pentru republica parlamentară.

Reiterând înaltele aprecieri ale Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, expuse în Opiniile nr. 886 din 19 iunie 2017, n. 954 din 24 iunie 2019, precum și aprecierile Curții Constituționale, statuate la punctul 21 al Deciziei Curții Constituționale  nr.7 din 18 ianuarie 2021.

Apreciind că esența crizei constituționale rezidă în veleitatea Președintelui Republicii Moldova, iar pe cale de consecință fiindu-i imputabilă inacțiunea, precum și deciziile adoptate contrar spiritului Constituției.

Luând act de necesitatea stringentă a învestirii unui Guvern capabil să soluționeze criza pandemică, precum și să gestioneze productiv domeniile strategice, în special pe dimensiunea social-economică.

Declarăm despre consolidarea tuturor eforturilor pentru a evita blocajul instituțional cauzat de lipsa unui dialog bazat pe respect și diligență din partea Președintelui Republicii Moldova”.

Inițiativa legislativă aparține Fracțiunii parlamentare PSRM și a fost adoptată cu voturile a 54 de parlamentari.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More