Deputata Inga Grigoriu a participat la reuniunea „Apel la acțiune – Procesul Helsinki +50” organizată de AP OSCE

Chișinău, 11 martie 2021 – Deputata Inga Grigoriu, membră a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), a participat, miercuri, la reuniunea cu genericul „Apel la acțiune – Procesul Helsinki +50” care a fost organizată de AP OSCE, în regim online. La eveniment au participat peste 100 de oficiali și parlamentari din statele membre ale OSCE.

Subiectul reuniunii a ținut de gestionarea consensului în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Au fost examinate modalități de a spori atenția politică asupra OSCE, inclusiv pe dimensiunea parlamentară, și anume – prin intermediul funcției de control parlamentar.

Participanții au oferit o varietate de perspective cu privire la principiul consensului aplicat de OSCE și prioritățile pentru o posibilă reformă, subliniind, în special, necesitatea unei implicări politice mai mari a guvernelor naționale pentru a crește voința politică în vederea sporirii eficienței organizației.

Reuniunea, cu genericul „Apel la acțiune – Procesul Helsinki +50”,  a făcut parte dintr-o serie de întâlniri axate pe provocările specifice cu care se confruntă OSCE.

Prima reuniune a Grupului de Lucru privind Apelul la acțiune OSCE s-a desfășurat pe 27 ianuarie 2021, cu tema „În preajma aniversării a 50-a a Actului Final de la Helsinki: reafirmarea unui scop comun”. 

Inițiativa Apelului la acțiune a fost lansată cu scopul de a stimula activitatea OSCE și a spori atenția politică asupra acesteia.

Apelul la acțiune relevă faptul că statele participante ar trebui să utilizeze pe deplin potențialul OSCE pentru a contribui la construirea unui viitor mai sigur și mai durabil pentru toți.

Documentul reiterează importanța implementării angajamentelor cheie de către statele participante și subliniază necesitatea consolidării rolului OSCE în abordarea provocărilor contemporane, precum și sporirii eficacității, inclusiv prin promovarea unui dialog politic autentic.

10.03.2021 Participarea la Cea de-a doua Reuniune a AP OSCE  „Apelul la acțiune – Procesul Helsinki +50”

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More