Comisia specială a aprobat metodologia de elaborare a ”Strategiei Naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2030”

Chișinău, 9 decembrie 2020 – Comisia specială privind elaborarea ”Strategiei Naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2030” a aprobat metodologia de elaborare a Strategiei și Planul de lucru al grupului de experți, antrenați în pregătire a documentului.

În opinia deputatului independent Alexandr Oleinic, președintele Comisiei speciale, pentru elaborarea strategiei este important să se facă o analiza complexă, cu o evaluare și diagnosticare profundă, a stării actuale în sectorul de irigare. ”Strategia trebuie să fie un document de politici publice, care definește și planifica, politica Guvernului în sectorul dat pe termen lung. Pornind de la acest deziderat, este foarte importantă elaborarea și implementarea unei strategiei cu o abordare practică, durabilă și eficientă, care să corespundă celor mai bune practici din lume și să se încadreze în cadrul regulatoriu local și internațional”, a specificat Alexandr Oleinic.

Deputatul Nicolae Ciubuc a menționat că Comisia are menirea să elaboreze un concept absolut nou pentru Republica Moldova în domeniul irigării, deoarece evoluțiile climaterice din ultimii ani demonstrează că fără un sistem performant de irigare nu putem vorbi despre o agricultură modernă și competitivă.

Vasile Bumacov, liderul grupului de experți, a menționat că la elaborarea Strategiei se va lua în calcul disponibilitatea și utilizarea eficientă a resurselor de apă existente, fiind propuse spre implementare măsuri și acțiuni  care vor asigura competitivitatea sectorului. ”Ne dorim să elaborăm un document care, într-un final, va permite să stabilim clar care schimbări sunt necesare, care sunt căile cele mai eficiente pentru a efectua schimbări în domeniul respectiv și care va fi impactul imediat și pe termen lung atât asupra sectorului de irigare, cât și economiei naționale în ansamblu”, a specificat Vasile Bumacov.

Potrivit grupului de experți, metodologia propusa se bazează pe analiza documentelor relevante, analiza datelor statistice, suprafețele irigate istoric și în prezent, culturile agricole, analiza productivității și profitabilității principalelor culturi agricole receptive la irigare, etc. În cadrul discuțiilor, experții au menționat că în procesul de elaborare a Strategiei va fi efectuată o analiză a situației curente, identificate punctele slabe și vulnerabile din sector pentru a elabora acțiunile necesare pentru îmbunătățirea situației. Viitoarele acțiuni, vor fi propuse reieșind din aspirațiile actorilor principali și necesitățile sectorului de a avea acces durabil la resursele de apă pentru irigare, care să asigure competitivitatea sectorului agricol.

Comisia specială a fost creată prin hotărârea Parlamentului din 9 iulie curent, la inițiativa deputatului Alexandr Oleinic. Potrivit documentului, Comisia, formată din 7 membri, urmează să elaboreze timp de 5 luni și să prezinte Parlamentului spre aprobarea proiectul „ Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030”.

Comisia specială privind elaborarea ”Strategiei Naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2030”

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More