Comisia securitate națională, apărare și ordinea publică a discutat proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025

Chișinău, 25 noiembrie 2020 – Comisia securitate națională, apărare și ordinea publică a dezbătut, în ședința de astăzi, proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și al Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. Documentul va fi propus plenului Parlamentului pentru aprobare.

Scopul Strategiei rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem național eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului conform standardelor internaționale în domeniu și, în consecință, la diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova. Proiectul cuprinde 6 capitole, care definesc problemele și măsurile pentru realizarea obiectivelor.

Noul document strategic este focusat pe 4 obiective strategice: reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare la nivel național și internațional; împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate terorismului de a intra în sectorul financiar; identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, deposedarea de venituri și bunuri infracționale; înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul.

Documentul a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu suportul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei, fiind promovat de Ministerul Justiției.

Proiectul urmează a fi discutat în ședința plenară a Parlamentului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More