Comisia securitate națională, apărare și ordine publică va crea Grupul de lucru inter-instituțional în vederea definitivării proiectului privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Chișinău, 04 februarie 2021În temeiul art.19, art.27 alin.(4) și art.65 din Regulamentul Parlamentului, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a decis în cadrul ședinței Comisiei din 27.01.2021, crearea Grupului de lucru inter-instituțional în vederea definitivării pentru lectura a doua a proiectului de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nr.421 din 22.11.2018 și a proiectului de lege privind protecția datelor cu caracter personal nr.422 din 22.11.2018, înaintate cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament.

Obiectivul primordial al prezentului Grup de lucru este acordarea suportului necesar Comisiei în vederea dezbaterii amendamentelor parvenite și transpunerii cât mai exacte în cadrul normativ al Republicii Moldova, prin intermediul proiectelor de legi în cauză, a Regulamentului nr.679 și Directivei nr.680 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicate în Jurnalul Oficial al UE la 4 mai 2016.

Instituțiile, persoanele interesate de participare în cadrul grupului de lucru, și care dețin un grad avansat de expertiză în domeniul noii legislații UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal, sunt încurajate să depună o solicitare la adresa de email csn@parlament.md până la data de 15.02.2021.  

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More