Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat raportul la proiectul Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2021

Chișinău, 2 decembrie 2020 – Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat, astăzi, raportul la PROIECTUL Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), pentru prima lectură.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost estimat la venituri şi la cheltuieli în sumă de 25,095 miliarde de lei, cu 6,8% mai mult în raport cu cele aprobate pe anul 2020.

La estimarea capitolelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 s-a ținut cont de mijloacele bugetului de stat, în sumă de cca 3,191 miliarde de lei, destinate acoperirii deficitului de mijloace proprii. Resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor constitui 61,1%, iar transferurile de la bugetul de stat – 38,9%.

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii au fost prognozate în sumă de 15,08 miliarde de lei, cu 7,5% mai mult faţă de suma contribuţiilor precizate pentru anul curent.

Potrivit proiectului, în cadrul subprogramului „Protecţie a familiei şi copilului” se prognozează cheltuieli în volum de 2,873 miliarde de lei, cu 15,4% mai mult faţă de suma precizată pentru anul 2020. Banii vor fi destinați pentru:

  • majorarea cuantumului indemnizației unice la naşterea copilului de la 8299 lei până la 9459 lei;
  • majorarea, începând cu 1 ianuarie 2021, cu 100 lei a cuantumului indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, persoanelor neasigurate;
  • majorarea, începând cu 1 ianuarie 2021, cu 50 lei a cuantumului indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină;
  • majorarea, începând cu 1 ianuarie 2021, cu 100 lei a cuantumului minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani, persoane asigurate.

Totodată, pentru protecţia socială a persoanelor cu dizabilități sunt planificate 2,97 miliarde de lei, la subprogramul ”Protecţia persoanelor în etate” – 1,561 miliarde de lei, pentru protecţia socială în cazuri excepţionale – 1,13 miliarde de lei, etc.

În anul 2021 vor fi majorate alocările pentru toți beneficiarii de prestații sociale, inclusiv pentru veterani. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, va fi majorat cuantumul alocaţiei lunare de stat pentru:

  • participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și persoanelor participante la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state, cu 200 lei sau de la 300 lei până la 500 lei;
  • persoanele cu dizabilități de pe urma războiului, persoanele cu dizabilități ca urmare a avariei de la CAE Cernobîl, cu 100 lei sau de la 700/550/475 lei, conform severității până la 800/650/575 lei;
  • persoanele decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al Doilea Război Mondial, cu 100 lei sau de la 175 lei până la 275 lei.

Tot începând cu 1 ianuarie 2021, se stabilește dreptul la alocații lunare de stat unor categorii noi de populaţie în cuantum de 300 lei. Printre beneficiari se numără: participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, care nu sunt încadrați în grade de dizabilitate; persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare și au primit cetățenia Republicii Moldova; persoanele care au participat la experiențele nucleare, avariile cu radiație ionizată și la lichidarea consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat urmează a fi dezbătut în cadrul celorlalte comisii parlamentare și transmis spre aprobare în plen.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More