Comisia pentru investigarea circumstanțelor atacului de tip raider asupra băncilor și companiilor de asigurări a raportat în plenulul Parlamentului

Chișinău, 04 martie 2021 – Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider)  a acțiunilor băncilor comerciale,   companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova,  exercitată în perioada anilor 2010—2012, a fost prezentat, astăzi, în plenul Parlamentului.

Comisia de anchetă a fost creată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pe 20 iulie 2020. Din comisie au făcut parte Adrian Lebedinschi, Alexandr Oleinic, Ludmila Guzun, Nicolae Pascaru, Vasile-Andrei Năstase, Vladimir Cebotari, Denis Ulanov, Dumitru Alaiba, Bogdan Țîrdea.

RAPORTUL Comisiei conține aproape 50 de pagini și se încheie cu un șir de propuneri de îmbunătățire a situației din domeniul bancar precum și în domeniul de asigurări/reasigurări.

Se propune, în special, definirea noțiunii de ”atac de tip raider” și faptelor de preluare forțată, expropriere ilegală precum și a faptelor prejudiciabile conexe, cu includerea acestora în legislația penală.

Procuratura Generală urmează a fi sesizată vizavi de circumstanțele examinate de Comisie în legătură cu ilegalitățile admise față de BC ”Victoriabank” SA și CA ”Asito” SA, SA ”Banca de Economii”, BC ”Moldova Agroindbank” SA, BC ”Universalbank” SA, CA ”Euroasig Grup” SA în vederea efectuării unor investigații suplimentare, în cazul constatării circumstanțelor noi, despre care fapt să fie informat Parlamentul, inclusiv în privința factorilor de decizie care au tergiversat examinarea cazurilor ce a dus la scutirea de răspunde a persoanelor vinovate.

Banca Națională a Moldovei (BNM) și Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în termen de 30 zile vor informa Parlamentul cu privire la măsurile care au fost instituite și acțiunile care au fost întreprinse în legătură cu lacunele legislative stabilite în raport cu preluarea companiilor sus-menționate.

De asemenea, comisia propune modificarea legislației procesuale penale legate de gestionarea, instrumentarea cauzelor penale în vederea limitării termenului de gestionare, instrumentare în faza urmăririi penale a unei cauze penale.

Raportul mai sugerează modificarea legislației cu privire la Banca Națională a Moldovei, în scopul fortificării cooperării dintre Parlament și această instituție și sporirii transparenței BNM.

Reieșind din faptul că în cadrul cercetării a fost constatat că astfel de acțiuni au continuat și după perioada stabilită pentru comisie anii 2010-2012 se propune de a  constitui o nouă Comisie de anchetă pentru investigarea circumstanțelor preluării  forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitate în perioada anilor 2010-2020.

385A9442

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More