Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor de audit adresate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Chișinău, 7 octombrie 2020 Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința de astăzi, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2019.

Curtea de Conturi a constatat că rapoartele financiare ale ministerului nu prezintă o imagine corectă şi fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară.

Misiunea de audit solicită Ministerului Educației, Culturii și Cercetării să asigure implementarea unui sistem de control intern managerial viabil în toate entitățile din subordine, să efectueze inventarierea  patrimoniului gestionat, să elaboreze reglementări aferente statelor de personal și acordării premiilor unice. Auditul mai recomandă modificarea cadrului normativ în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este Ministerul, precum şi a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor aferente clădirilor instituțiilor de învățământ şi cultură.

Totodată, ministerul urmează să modifice şi să completeze cadrul legal pentru a elimina cheltuielile ineficiente legate de studiile elevilor/studenților exmatriculați şi a celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării. Auditul mai recomandă elaborarea reglementărilor privind modul de susținere financiară a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și a corelării susținerii financiare cu activitățile desfășurate de acestea. Urmează a fi elaborată și metodologia privind evidența valorică şi cantitativă a bunurilor muzeale.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării urmează să aprobe un plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea şi înregistrarea în evidență a monumentelor, precum și să revizuiască lista monumentelor, ținându-se cont de starea lor actuală. Auditul mai recomandă asigurarea evaluării rezultatelor înregistrate din activitățile de cercetare ce țin de domeniul proprietății intelectuale.

De asemenea, urmează a fi inventariat fondul de manuale și cel didactic și asigurată evidența conformă a acestuia. Ministerul va completa cadrul normativ cu reglementări ce vizează finanțarea instituțiilor de învățământ primar și secundar general.

Raportul de audit a fost remis Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției pentru Supraveghere Tehnică pentru a asigura restabilirea în evidența contabilă a investițiilor efectuate în perioadele anterioare la Colegiul de Inginerie din or. Strășeni (29,9 mln lei) și pentru a verifica volumul lucrărilor efectuate la reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți, în sumă de 22,2 mln lei. Raportul a fost transmis și Procuraturii Generale pentru autosesizare pe marginea constatărilor misiunii de audit.

Deputații au adresat mai multe întrebări responsabililor prezenți on-line la ședință.

Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor formulate de misiunea de audit. Curtea de Conturi va fi informată trimestrial despre acțiunile întreprinse pentru realizarea recomandărilor.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...