Comisia de control al finanțelor publice a luat act de raportul auditului asupra administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal

Chișinău, 26 aprilie 2023 – Comisia de control al finanțelor publice a luat act de raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anii 2020-2021.

Concluzia de bază este că, în această perioadă, Serviciul Vamal a dispus de un sistem parțial funcțional din punctul de vedere al conformității administrării veniturilor publice. Totodată, auditul atestă unele deficiențe și aspecte problematice. Deși veniturile vamale planificate în anul 2020 au fost executate, în evoluție, în raport cu aceeași perioadă a anului precedent, acestea s-au micșorat cu 369,8 mil. lei (1,6%), iar în anul 2021, față de anul precedent, au crescut cu 6.026,9 mil. lei, sau cu 26,8% față de cifra de control aprobată. În opinia auditorilor, acest fapt denotă că planificarea veniturilor publice necesită a fi îmbunătățită.

De asemenea, se constată lipsa normelor metodologice de evidență și raportare a veniturilor efectiv calculate din drepturile de import-export, ceea ce cauzează unele deficiențe la raportarea veniturilor calculate efectiv. Sunt rezerve la disciplina de plată în aspectul acumulării restanțelor, la funcționarea sistemului informațional al Serviciului Vamal, la respectarea procedurii de aplicare succesivă a metodelor de determinare a valorii în vamă a mărfurilor, la transparența unor tranzacții cu produse petroliere, la controlul intern managerial.

Autorităților centrale de specialitate și organelor de drept le-au fost adresate mai multe recomandări în vederea soluționării deficiențelor identificate în raport.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

26.04.2023 Ședința Comisiei de control al finanțelor publice

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...