Comisia de control al finanțelor publice a dezbătut raportul auditului asupra Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Chișinău, 22 septembrie 2020 Raportul auditului asupra Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe anul 2019 a fost dezbătut în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei de control al finanțelor publice.

Observațiile de audit servesc drept bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2019, care oferă o imagine corectă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova.

Auditul a formulat un șir de recomandări în atenția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, printre care să elaboreze și să aprobe reglementările privind procesele de planificare, selectare, acordare și monitorizare a beneficiarilor de subsidii. Potrivit raportului de audit, lipsa respectivelor reglementări nu determină utilizarea conform destinației a subsidiilor, fiind vorba de suma de 94,6 mln lei. Auditul atrage atenția asupra unor nereguli constatate la subclasa „Subsidii” în informația financiară prezentată. Este vorba de subsidii în valoare de 10 mln lei pentru achiziționarea utilajului medical, alocateInstitutului Oncologic și ulterior transferate în avans Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, fără temei juridic și economic la data viramentului. Mijloacele alocate nu au realizat scopul propus și au fost imobilizate pe o perioadă nedeterminată, fiind întârziată considerabil inițierea procedurii de achiziție publică, care în iunie curent încă nu era finalizată.

Auditul a mai constatat subsidii în valoare de 3,8 mln lei alocate Institutului Mamei și Copilului și de 2,5 mln lei alocate Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile, care au fost valorificate, dar nu au fost prezentate documente justificative și contabile pentru operațiunile efectuate. Astfel, pentru mijloacele publice alocate la fortificarea bazei tehnico-materiale, lucrări de reparație pentru Unitățile de Primire Urgente nu au fost prezentate procesele-verbale de executare a lucrărilor, iar Ministerul a acceptat transferul doar în baza facturilor.

Raportul de audit mai atrage atenția asupra subsidiilor în valoare de 1,8 mln lei alocate Policlinicii Stomatologice Republicane, care în proporție de 55% au fost utilizate în alte scopuri decât cele indicate în documentația de solicitare a subsidiilor. Astfel, subsidiile solicitate pentru dezvoltarea serviciilor de anestezie stomatologică (utilaj medical destinat asistenței medicale stomatologice sub anestezie generală necesită condiții speciale) au fost utilizate în alte scopuri decât cele indicate în demers (1,0 mil.lei au fost utilizați pentru lucrări de renovare și mobilier și doar 0,8 mln lei s-au utilizat conform destinației).

Auditul a solicitat Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” să elaboreze un plan de măsuri privind înlăturarea deficiențelor constatate la lucrările de investiții capitale pentru Blocul Curativ nr. 2 al Spitalului de Ftiziopneumologie din satul Vorniceni și utilizarea acestuia conform destinației (81,1 mln lei).

Misiunea de audit a mai stabilit că valoarea grupei de conturi „Terenuri” a fost subevaluată cu 29,3 mil. lei. Aceasta a fost condiționată de necontabilizarea și neevaluarea valorii terenurilor cu suprafața de circa 42,0 ha.

Raportul de audit a fost remis Procuraturii Generale pentru autosesizare asupra nevalorificării efective a investițiilor capitale (81,0 mil.lei) pentru construcția unui bloc al Spitalului de Ftiziopneumologie din satul Vorniceni, raionul Strășeni și asupra nefuncționalității SIA „Sistemul de supraveghere epidemiologică  a gripei aviare și altor maladii infecțioase” (7,0 mil.lei), ceea ce a generat prejudicierea instituțiilor publice.

Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor Curții de Conturi.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...