Comisia de control al finanțelor publice a audiat rapoartele privind executarea bugetului de stat pe anul 2019

Chișinău, 24 noiembrie 2020 – Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019 nu conține denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori. Comisia de control al finanțelor publice a examinat, în ședința de astăzi, Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019, precum și Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului.

Misiunea de audit a Curții de Conturi a constatat că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2019, întocmit de Ministerul Finanțelor pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2019, oferă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară.

În 2019, veniturile bugetului de stat au însumat 39 967,9 mln de lei, fiind cu 3 535,2 mln de lei mai mari față de anul 2018, dar mai mici cu 675 mln de lei decât nivelul planificat.

Rezultatul execuției bugetului de stat (deficitul) în anul 2019, în comparație cu anul 2018, a înregistrat o creștere de 36,5%, iar față de anul 2017 – de 102,8%. Majorarea deficitului a fost efectuată în scopul păstrării în vizor a cheltuielilor sociale, a celor aferente implementării noului sistem de salarizare în sistemul bugetar și a investițiilor pentru proiectele demarate. Deficitul bugetului de stat, ca pondere în PIB, este în creștere, în anul 2019 a constituit 1,5%, sau mai puțin față de indicatorul prognozat. Finanțarea deficitului bugetului de stat în anul 2019 s-a efectuat din surse interne și externe.

Ponderea în PIB a veniturilor bugetului de stat încasate în anul 2019 constituie 19,0%, înregistrând o creștere cu doar 0,1 puncte procentuale comparativ cu anul 2018.Totodată, auditul constată că ponderea majoră în structura veniturilor bugetului de stat o dețin impozitele și taxele – 91,1%, fiind încasate cu 612,9 mln de lei mai puțin decât nivelul precizat.

Raportul de audit a fost remis Ministerului Finanțelor pentru aprobarea unui plan de măsuri privind implementarea recomandărilor. Auditul a recomandat completarea cadrului normativ cu reglementări privind executarea și debursarea mijloacelor de finanțare externă provenite exclusiv prin intermediul sistemului trezorerial. Misiunea de audit a reiterat necesitatea respectării prevederilor privind procesul de includere pentru finanțare din buget a obiectelor de investiții capitale, cu asigurarea unui sistem eficient de monitorizare a execuției obiectelor de investiții capitale.

Auditul a mai solicitat monitorizarea neadmiterii imobilizării mijloacelor bugetare de către autoritățile publice centrale în generarea creanțelor, ținând cont de procesul de înregistrare a contractelor de achiziții prin sistemul trezorerial. Printre recomandări se regăsesc și elaborarea metodologiilor de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, centre de educație extrașcolară etc.), precum și a completării normelor metodologice cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor etc.

Raportul de audit a fost remis pentru informare și luare de atitudine Guvernului, Parlamentului și Președintelui Republicii Moldova.

Deputații au adresat mai multe întrebări responsabililor prezenți on-line la ședință. Comisia de control al finanțelor publice va monitoriza implementarea recomandărilor formulate de misiunea de audit.

https://www.youtube.com/watch?v=mnQEqu-XRDE

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...