Comisia de control al finanțelor publice a audiat executarea recomandărilor auditului public la mai multe întreprinderi mari din țară

Chișinău, 30 martie 2021 – Comisia de control al finanțelor publice a audiat, în ședința de astăzi, procesul de executare a recomandărilor misiunilor de audit efectuate de către Curtea de Conturi la mai multe întreprinderi mari din țară.

Au fost audiate instituțiile responsabile de executarea Deciziei Comisiei din 2 februarie 2020 urmare a audierii publice a Raportului auditului conformității procesului de privatizare a Î.S. Compania Aeriană ”Air Moldova”, aprobat la 13.12.2019 (RAPORT: ).  Comisia a constatat în decizia sa din 2 februarie 2020 că managementul precar al procesului de privatizare în interesele unor anumite grupuri de interese au dus la pierderea controlului statului asupra acestui bun. Comisia a cerut  Agenției Proprietății Publice ca, în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și cu Cancelaria de Stat, să analizeze minuțios cauzele producerii situației atestate, efectele acesteia asupra bunei gestionări a patrimoniului public și să elimine toate vidurile și lacunele în materie legislativă și normativă pentru neadmiterea unor înstrăinări în detrimentul statului. Astăzi, în urma audierilor, s-a constatat că din cele 11 recomandări pentru remedierea problemelor depistate în procesul de privatizare a Î.S. ”Air Moldova” a fost realizată doar una.

De asemenea, Comisia de control al finanțelor publice a audiat instituțiile responsabile de executarea Deciziei sale din 04.03.2020 urmare a audierii publice a Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi în ianuarie 2020. (RAPORT: ). În decizia din 4 martie 2020, Comisia a recomandat Guvernului să examineze posibilitatea inițierii procedurii de renegociere a contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora, inclusiv posibilitatea anulării taxei de modernizare. În cadrul ședinței de astăzi a fost anunțat faptul că din cele 17 recomandări ale Curții de Conturi, parțial au fost implementate 9, iar 8 au rămas neimplementate.  

Tot în cadrul ședinței de astăzi au fost audiate instituțiile responsabile de executarea Deciziei Comisiei din 02.06.2020 urmare a audierii publice a Raportului auditului conformității realizării parteneriatului public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. ”Gările și stațiile auto” din 27.11.2019. (RAPORT: ). Comisia a constatat că parteneriatul public-privat aferent modernizării și eficientizării activității filialelor Î.S. ”Gările și stațiile auto” s-a realizat cu nerespectarea principiilor fundamentale aplicate în domeniul parteneriatului public-privat și a prevederilor cadrului legislativ-normativ în vigoare. Comisia a recomandat Guvernului, printre altele, să asigure identificarea beneficiarului efectiv, responsabil de îndeplinirea exactă și riguroasă a tuturor obligațiilor care decurg din actualul contract de parteneriat public-privat. Astăzi, președintele Comisiei de control al finanțelor publice, Igor Munteanu, și-a exprimat regretul în legătură cu neidentificarea până în prezent a beneficiarului efectiv. În ansamblu, din cele 5 recomandări emise de Curtea de Conturi și care se conțineau în decizia Comisiei parlamentare, doar una este parțial implementată, celelalte  sunt considerate neimplementate. ”Este sub orice nivel, aceasta denotă că subiectul este lăsat pe poliță și nu i se atribuie suficientă atenție”, a conchis Igor Munteanu.

Membrii Comisiei au mai audiat executarea Deciziei din 02.06.2020 urmare a audierii publice a Raportului auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. ”Tutun-CTC”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi la 29.11.2019. (RAPORT: ). În Rezoluția Comisiei din iunie 2020 se arăta că ”situația financiară a companiei a fost înrăutățită intenționat pentru a putea fi preluată pe bani puțini, în condiții obscure, iar interesele legitime ale statului nu au fost apărate conform principiilor de bază ale deetatizării proprietății publice. ”Întreaga operațiune de preluare a controlului asupra celei mai importante companii de stat în industria tutunului a neglijat interesele statului și s-a făcut în avantajul unor beneficiari efectivi, care se găsesc în spatele companiei care a privatizat oficial bunurile de stat”, se constata în decizia Comisiei de control al finanțelor publice.  

”Exercițiul de astăzi este un nivel suplimentar prin care Parlamentul încearcă sa întărească instrumentul de supraveghere legislativă. S-a constatat că gradul de implementare a recomandărilor este foarte jos. Va trebui să examinăm în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice ce fel de instrumente să utilizăm în raport cu Executivul ca instituțiile respective să-și îndeplinească corect funcțiile, iar cooperarea cu Curtea de Conturi să fie fortificată și să se soldeze cu rezultate”, a subliniat președintele Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice, Igor Munteanu.  

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...