Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile s-a întrunit în ședință

Chișinău, 22 decembrie 2020 – Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile s-a întrunit, astăzi, în ședință. Membrii comisiei au audiat informația despre controalele planificate și inopinate privind zăcămintele de substanțe minerale și inspectările în cazuri de exploatare ilegală a subsolului, în anii 2018 și 2019.

Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în anul 2019 au fost efectuate 23 de controale planificate la zăcămintele de substanțe minerale, 15 controale inopinate și 6 inspectări în cazuri de exploatare ilegală a subsolului. Ca urmare, suma totală a prejudiciului calculat cauzat subsolului constituie 55 817 164 lei, iar solului – 4 408 249 lei. În 2020 au avut loc 8 controale planificate la zăcămintele de substanțe minerale, 15 controale inopinate și 13 inspectări în cazuri de exploatare ilegală a subsolului, acestea  fiind realizate în baza sesizărilor autorităților publice locale, agenților economici sau ale cetățenilor. 

Datele prezentate relevă că au fost atestate încălcări ale cerințelor de bază la folosirea rațională și protecția subsolului, prevederilor contractelor de atribuire în folosință a sectoarelor de subsol, cerințelor actelor normative care reglementează condițiile de folosire și protecție a subsolului, precum și a clădirilor și construcțiilor de impactul dăunător al lucrărilor legate de folosirea subsolului, creând situații periculoase pentru viața și sănătatea populației și pentru mediul înconjurător, cerințelor de bază la folosirea rațională și protecția subsolului, procedurii de schimbare a categoriei de destinație a terenurilor ș.a.

Potrivit informației prezentate de Agenția pentru Geologie si Resurse Minerale, în perioada ultimilor 10 ani la patru zăcăminte au fost epuizate rezervele de substanțe minerale utile. Ce ține de datele privind carierele unde s-au efectuat lucrări de recultivare biologică a terenurilor aferente, atât Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, cât și Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu dispun de informații privind întreprinderile miniere care au efectuat recultivarea terenurilor afectate de lucrări miniere.

Reprezentantul Serviciului Fiscal de Stat,  Igor Lazăr, s-a referit la actele de control efectuate între anii 2017-2019. În total, în perioada respectivă au avut loc 15 controale,  în cadrul cărora s-a verificat aspecte ce țin  achitarea  taxei pentru resursele naturale, corectitudinea aplicării normelor legislației fiscale, un control tematic  și unul de estimare a obligațiilor. Suma  taxei pentru resursele naturale calculate în cadrul acestor controale  a constituit 31 mii lei, suma penalităților  – 4,4 mii  lei, suma sancțiunilor -14 mii lei.

Referitor la suma impozitelor și taxelor calculate și achitate de către contribuabili, suplimentar la suma încasărilor, în 2017 cei 100 de contribuabili au achitat circa 11 mln. lei (taxa pentru resurse naturale), în 2018- 15 mln. lei și în 2019  – 17 mln. lei.

Viorel Popa din cadrul Agenției Proprietății Publice a prezentat informații  referitoare  la întreprinderile de stat care produc  extracții de  zăcăminte minerale  pe teritoriul Ucrainei,  cariera de piatră din Pervomaisk și cariera de pietriș și nisip din Cernăuți, a cărui fondator este AGP, în baza unei hotărâri din Guvern din 2018.

Potrivit informației, ambele întreprinderi nu funcționează – uneia i-a expirat licența  de activitate în 2012, alteia în 2015. La momentul preluării calității de fondator de către AGP, s-a constatat lipsa controlului gestiunii acestor întreprinderi  de către precedentul fondator – concernul IMACOM din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Până în prezent s-a reușit  introducerea modificărilor în  registrele oficiale ale Ucrainei prin care s-a fixat că fondator al  acestor întreprinderi este AGP și  au fost desemnați administratorii legali. De asemenea, instituția a depus plângeri la organele competente ale Ucrainei în vederea tragerii la răspundere a persoanelor care  au încercat, prin fraudă,  să preia cele două întreprinderi, inclusiv imobilul și utilajul acestora. Ținând cont de faptul că acțiunile au avut loc pe teritoriul altui stat, procesul va fi unul anevoios, a notat reprezentantul AGP.

În cadrul ședinței comisiei a fost audiat și Andrei Brunchi,  administrator al IMEX, întreprindere de stat, specializată în lucrări de explozie, care la ora actuală își desfășoară activitatea în 13 cariere din cele 26 existente.

Potrivit administratorului IMEX, activitatea întreprinderii se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare.  Anual au loc aproximativ 400 de explozii.

 În 2019 IMEX,  în cadrul căruia  sunt angajate 55 de persoane,  a  achitat impozite statului în valoare de 7 mln. lei.

Cu referire la datele statistice și rezultatele despre cauzele penale ce țin de extragerea ilegală zăcămintelor, șeful adjunct al direcției generale urmărire penală din cadrul Inspectoratul  General de Politie, Ion Talmazan, a informat  că în Codul Penal nu este un articol special pentru asemenea infracțiune. Totuși, în funcție de circumstanțele în care au fost comise ilegalitățile, cauzele penale pot fi pornite atât pe delapidare, furt, samavolnicie și alte articole. În baza de date a Ministerului Afacerilor de Interne sunt înregistrate 147 de cazuri care fac referire la infracțiuni apropiate acestui domeniu, dar nu toate țin de sustragerea de zăcăminte. Urmează ca instituția să solicite de la subdiviziunile din subordine informații referitoare la aceste cazuri. Totuși, reprezentantul IGP a opinat că ar fi bine ca informația respectivă să fie solicitate de comisie și de la Procuratura Generală, |Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, instituții care a gestionează asemenea  cazuri.

Comisia de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile va  analiza informația prezentată astăzi în cadrul audierilor și va veni cu unele recomandări de îmbunătățire a cadrului legal în domeniul. Concluziile urmează a fi prezentate ulterior.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...