Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media invită repetat părțile interesate la evaluarea ex-post de impact asupra Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare

Chișinău, 1 martie 2021 – Evaluarea ex-post privind implementarea actelor legislative reprezintă unul din instrumentele de realizare a controlului parlamentar, fiind de altfel și o prioritate a Legislativului.

Astfel, Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media invită repetat părțile interesate să participe la evaluarea ex-post de impact asupra Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, nr.1420/2002.

Scopul evaluării ex-post de impact vizează evaluarea în întregime a Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, prin analiza îndeplinirii scopului și a eficienței în practică a normelor din legea supusă evaluării, precum și identificarea problemelor / lacunelor existente în procesul implementării legii în cauză.

În acest context, Comisia parlamentară de profil invită toate părțile interesate, ca până la 17 martie 2021 să participe la evaluarea respectivă, prin următoarele modalități alternative:

1. Expunerea în formă scrisă a observațiilor / punctului de vedere cu privire la:

(a) modul de implementare în practică și eficiența/funcționalitatea normelor legii evaluate;

(b) problemele, cauzele și motivele care generează eventual inaplicabilitatea unor prevederi ale legii;

(c) propuneri/recomandări ce au drept scop modificarea și îmbunătățirea legislației pe segmentul filantropiei și sponsorizării, și expedierea acestora la adresa electronică: evaluare.legea1420@gmail.com,

   sau

2. Completarea unui chestionar de evaluare, ce poate fi găsit accesând următorul link: https://forms.gle/KEY6g7VeBUppRWC87

După colectarea datelor primare și sistematizarea tuturor informațiilor, precum și a propunerilor / problemelor identificate, Comisia parlamentară va examina în ședință publică Raportul de evaluare ex-post de impact asupra Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare.

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More