Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media invită la evaluarea ex-post de impact asupra Legii privind accesul la informație

Chișinău, 19 mai 2020 – Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media invită toate părțile interesate să participe la Evaluarea ex-post de impact asupra Legii privind accesul la informație. Evaluarea ex-post privind implementarea actelor legislative reprezintă unul din instrumentele de realizare a controlului parlamentar, fiind de altfel și o prioritate a Legislativului.

Astfel, în corespundere cu „Metodologia de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative” și „Planul de evaluare ex-post a actelor legislative pentru anul 2020”, aprobate de Biroul Permanent al Parlamentului prin Hotărârea nr.2/2018 și Hotărîrea nr.6/2020, Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media efectuează evaluarea ex-post de impact asupra Legii privind accesul la informație, nr.982/2000.

Scopul evaluării ex-post de impact vizează evaluarea în întregime a Legii privind accesul la informație, prin analiza îndeplinirii scopului și a obiectivelor legii și a eficienței în practică a normelor din legea supusă evaluării, precum și identificarea problemelor/lacunelor existente în procesul implementării legii în cauză.

În acest context, Comisia parlamentară de profil invită toate părțile interesate, ca până la 19 iunie 2020 să participe la evaluarea respectivă, prin următoarele modalități alternative:

1. Expunerea în formă scrisă a observațiilor/punctului de vedere cu privire la: (a) modul de implementare în practică și eficiența/funcționalitatea normelor legii evaluate, (b) problemele, cauzele și motivele care generează eventual inaplicabilitatea unor prevederi ale legii, (c) propuneri/recomandări ce au drept scop modificarea și îmbunătățirea legislației în domeniul accesului la informație, și expedierea acestora la adresa electronică: evaluare.legea982@gmail.com sau

2. Completarea unui chestionar de evaluare, ce poate fi găsit accesând următorul link: https://forms.gle/U8NWCgYrHfmPBxqi8

După colectarea datelor primare și sistematizarea tuturor informațiilor și a propunerilor/problemelor identificate, Comisia va organiza audieri publice cu privire la evaluarea ex-post de impact asupra Legii privind accesul la informație.

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...